Cần mạnh dạn áp dụng giải pháp, sáng kiến mới nhằm tạo bước đột phá trong cải cách hành chính

Tỷ lệ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đạt 99,55%

Theo ghi nhận từ Đoàn kiểm tra 703, trên cơ sở các văn bản, quy định của cấp trên về CCHC, đơn vị đã cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch và triển khai thực hiện tại địa phương. Việc cập nhật, niêm yết công khai thủ tục hành chính (TTHC) tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND huyện được thực hiện khá tốt; bảng thông tin công khai được bố trí nơi dễ nhìn, dễ tiếp cận. Quan tâm, thực hiện tốt công tác rà soát TTHC, 6 tháng đầu năm, đơn vị đã cắt giảm thời gian giải quyết 11 TTHC, nâng tổng số TTHC được cắt giảm thời gian giải quyết là 312/352 thủ tục, tỷ lệ 88,6%.

Đơn vị đã triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông đối với tất cả 352 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết; ban hành Quy chế hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả; thực hiện khá tốt việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ trên phần mềm Một cửa điện tử; hoàn thành việc đưa TTHC ngành dọc (Công an và Bảo hiểm) về thực hiện tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của huyện. Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả được chuyển về Bưu điện huyện được đầu tư khá khang trang, sạch đẹp; thuận tiện cho người dân trong việc gửi và nhận kết quả tại nhà.

Qua kiểm tra trên phần mềm Một cửa, 6 tháng đầu năm, đơn vị đã tiếp nhận và giải quyết 3.338 hồ sơ, không có hồ sơ trễ hạn; việc thu phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất, lệ phí địa chính và giao dịch bảo đảm đúng quy định; tỷ lệ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đạt 99,55%.

Đơn vị có sự chủ động trong việc sắp xếp các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện. Đã giải thể Phòng Y tế, chuyển chức năng, nhiệm vụ sang Văn phòng UBND huyện; hợp nhất Đài Truyền thanh và Trung tâm Văn hóa – Thể thao thành Trung tâm Vãn hóa, Truyền thông và Thể thao. Đa số công chức được bố trí đúng vị trí việc làm đã được phê duyệt (89/101 trường hợp, đạt 88,12%); thực hiện đúng quy trình về nâng lương thường xuyên, nâng lương trước hạn. Tính đến ngày 30/6, UBND huyện đã thực hiện tinh giản biên chế được 94/138 cán bộ, công chức, viên chức, đạt 6,8% kế hoạch. Việc phân cấp nguồn thu được thực hiện tương đối triệt để…

Đối với 2 đơn vị cấp xã được kiểm tra là xã Khánh Lâm và Khánh Tiến, tất cả TTHC được thực hiện tại Bộ phận Một cửa; các đơn vị đã phối hợp với Trung tâm Giải quyết TTHC niêm yết công khai và đăng tải trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh theo quy định. Việc bố trí công chức trực tại Bộ phận Một cửa thực hiện tốt; nơi làm việc cơ bản đáp ứng nhiệm vụ.

Đoàn kiểm tra tỉnh yêu cầu, thời gian tới huyện U Minh cần quan tâm hơn công tác xử lý kiến nghị của công dân liên quan đến TTHC.

Những hạn chế, khó khăn trong CCHC

Qua kiểm tra, đoàn cũng chỉ ra nhiều hạn chế của địa phương. Theo đó, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của huyện có niêm yết số điện thoại đường dây nóng, tuy nhiên cách niêm yết chưa phù hợp, tổ chức, cá nhân khó nhìn thấy. Vẫn còn trường hợp giải quyết hồ sơ trễ hạn; người dân phải bổ sung hồ sơ do sai sót của cán bộ, công chức hoặc cơ quan có thẩm quyền (lĩnh vực đất đai); có trường hợp người sử dụng đất chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính, nhưng UBND huyện đã ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (cấp mới), rồi đến khi người sử dụng đất đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính thì UBND huyện mới thực hiện việc cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân. Thực hiện chưa đúng quy trình thẩm định nhu cầu sử dụng đất, thẩm định điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất…

Hầu hết các TTHC được giải quyết chưa xuất phiếu hẹn theo quy định; việc vận hành cổng dịch vụ công và Hệ thống một cửa điện tử ở cấp xã còn hạn chế (do hiện nay ở cấp xã thực hiện giải quyết công việc chủ yếu trên các phần mềm chuyên ngành). Vẫn còn tình trạng bố trí công chức chưa đúng Đề án vị trí việc làm được phê duyệt (11,88%); có trường hợp bổ nhiệm lại chưa bảo đảm trình tự theo quy định về phân cấp quản lý công chức, viên chức.

Đoàn kiểm tra yêu cầu huyện U Minh cần tập trung chấn chỉnh ngay những hạn chế về CCHC trên cơ sở kết luận của đoàn; tăng cường kiểm tra công tác CCHC tại các đơn vị cấp xã trực thuộc để có thể phát hiện, xử lý kịp thời (nếu có). Triển khai thực hiện kịp thời, có chất lượng các nhiệm vụ được giao. Mạnh dạn áp dụng những giải pháp, sáng kiến mới nhằm tạo bước phát triển đột phá trong thực hiện CCHC tại địa phương. Tự kiểm tra, xác định các nhiệm vụ mà đơn vị thực hiện chưa đạt yêu cầu, dẫn đến Chỉ số CCHC của tỉnh bị trừ điểm, để tổ chức rút kinh nghiệm, xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *