Cần tăng cường kiểm tra công tác cải cách hành chính cấp xã

Tiếp tục rà soát, đề xuất cắt giảm thời gian và đơn giản hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính là yêu cầu quan trọng được Đoàn kiểm tra đặt ra với UBND huyện Ngọc Hiển.

Qua kiểm tra, đoàn nhận thấy diện tích Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện bố trí chưa hợp lý, còn nhỏ, hẹp; chưa đảm bảo cho việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). Vẫn còn trường hợp giải quyết hồ sơ trễ hạn; đa số các hồ sơ lĩnh vực đất đai không có phiếu đánh giá thực hiện hồ sơ; nội dung về thu phí, lệ phí trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả một số hồ sơ lĩnh vực đất đai chưa đúng quy định.

Đơn vị cấp xã được kiểm tra niêm yết số điện thoại đường dây nóng chưa đúng quy định; chưa thực hiện việc đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đến thực hiện TTHC; một số lĩnh vực chưa cập nhật hồ sơ giải quyết TTHC vào Hệ thống Một cửa điện tử; hồ sơ trực tuyến còn thấp.

Phòng Y tế thuộc UBND huyện đã giải thể, nhưng UBND huyện chưa ban hành quyết định bãi bỏ Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Y tế huyện. Tiến độ xây dựng Đề án thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện vẫn còn chậm; vẫn còn trường hợp bố trí công chức chưa đúng Đề án vị trí việc làm được phê duyệt (3,37%); tiến độ thực hiện tinh giản biên chế quá chậm so với quy định (chỉ đạt 1,4%). Chưa thực hiện công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện theo định kỳ hàng quý, 6 tháng theo quy định; huyện Ngọc Hiển có 12 đơn vị dự toán ngân sách và tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện công khai ngân sách (6 tháng) chưa đầy đủ theo quy định. Việc sử dụng chữ ký số còn hạn chế, chỉ có 12/49 chữ ký số được sử dụng thường xuyên, tỷ lệ 24,5%; việc thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn chưa thực sự hiệu quả (từ đầu năm đến nay không phát sinh hồ sơ).

Từ thực trạng trên, Đoàn kiểm tra yêu cầu huyện Ngọc Hiển cần tập trung chấn chỉnh ngay những tồn tại, hạn chế về CCHC trên cơ sở kết luận của Đoàn kiểm tra; tăng cường kiểm tra công tác CCHC tại các đơn vị cấp xã trực thuộc để có thể phát hiện, xử lý kịp thời (nếu có).

Rà soát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ CCHC được giao; khắc phục, xử lý những tồn tại, hạn chế để cải thiện Chỉ số CCHC của huyện, góp phần cải thiện Chỉ số CCHC của tỉnh. Chủ tịch UBND huyện, thủ trưởng các phòng, ban chuyên môn và các đơn vị cấp xã trực thuộc phát huy vai trò của người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành công tác CCHC; mạnh dạn áp dụng những giải pháp, sáng kiến mới nhằm tạo bước phát triển đột phá trong thực hiện CCHC tại địa phương và tại cơ quan, đơn vị.

Tiếp tục rà soát, đề xuất cắt giảm thời gian và đơn giản hóa quy trình giải quyết TTHC, nhất là đối với lĩnh vực đất đai và sản xuất kinh doanh; tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp đầu tư, phát triển sản xuất; kiên định và thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép” đẩy lùi dịch bệnh và phát triển kinh tế của địa phương.

Thực hiện đúng quy định về tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về TTHC. Quan tâm, chỉ đạo thường xuyên việc xây dựng, đổi mới tác phong làm việc, giao tiếp của đội ngũ cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã; xử lý nghiêm, kịp thời các trường hợp nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp; quan tâm, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện và cấp xã.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *