Chào năm học mới 2016 – 2017 !

Năm học 2015 – 2016, ngành Giáo dục Cà Mau gặt hái được nhiều kết quả đáng phấn khởi. Ảnh: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hồng Quân trao Bằng khen của Bộ GD&ĐT tặng 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể dục thể thao trường học, giai đoạn 2012 – 2016.

GIÁO DỤC TỪNG BƯỚC CHUẨN HÓA

Nhìn lại năm học vừa qua, ngành Giáo dục Cà Mau đạt thêm nhiều thành tích trong năm học thứ ba thực hiện Nghị quyết 29 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

Với mục tiêu tập trung đầu tư cho giáo dục theo hướng chuẩn hóa, từng bước đáp ứng tiêu chí trường chất lượng cao, tỉnh đã đầu tư xây dựng, sửa chữa trường lớp, cải tạo bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các trường; đảm bảo duy trì, nâng cao chất lượng, số lượng trường đạt chuẩn Quốc gia. Đến cuối năm học, tỉnh đã xóa phòng học tạm, nâng tỷ lệ phòng học kiên cố lên 3.749/6.292 phòng, đạt 59,58%; phòng học bán kiên cố là 2.543 phòng, đạt 40,42%. Có 225/543 trường được công nhận đạt chuẩn Quốc gia. Công tác phát triển đội ngũ giáo viên, thực hiện đổi mới quản lý, tăng cường quản lý nhà nước, thanh kiểm tra công tác quản lý điều hành của hiệu trưởng, chấn chỉnh kịp thời công tác thu – chi, tuyển sinh, quản lý dạy thêm, học thêm, tạo sự đồng thuận của dư luận. Công tác xã hội hóa, huy động các nguồn lực xã hội đầu tư cho giáo dục, tạo điều kiện cho hệ thống trường ngoài công lập phát triển.

Kết thúc năm học 2015 – 2016, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Cà Mau hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra: Hoàn thành chuẩn phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi; tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân, thể thấp còi giảm dưới 7%, đạt mục tiêu. Đối với giáo dục phổ thông: Chất lượng giáo dục toàn diện được nâng cao, đặc biệt là chất lượng giáo dục văn hóa đạo đức, kỹ năng sống, pháp luật, ngoại ngữ, Tin học; tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học, tốt nghiệp THCS đạt gần 100%; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT đạt 87,5%. Trong năm học vừa qua, tỉnh Cà Mau tiếp tục đẩy mạnh việc đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo. Cuối năm 2015, 100% cán bộ quản lý giáo dục và 99,72% giáo viên mầm non, phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp và giảng viên cao đẳng có trình độ đào tạo đạt chuẩn trở lên.

ĐẢM BẢO MỌI ĐIỀU KIỆN CHO NĂM HỌC MỚI

Để chuẩn bị cho năm học mới 2016 – 2017, UBND tỉnh tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị đồng bộ, hiện đại cho các trường mầm non, tiểu học và trung học trong toàn tỉnh; với mục tiêu phấn đấu xây dựng thêm trường đạt chuẩn Quốc gia, tiếp tục tạo điều kiện cho ngành GD&ĐT đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, dạy học.

Công tác bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường học được quan tâm: 100% cán bộ, giáo viên được bồi dưỡng chính trị hè, bồi dưỡng đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới công tác kiểm tra đánh giá; bồi dưỡng kỹ năng khai thác phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy. Bên cạnh đó, 100% trường đã thực hiện tự bồi dưỡng nâng cao trình độ, Tin học, ngoại ngữ, đổi mới phương pháp dạy và học, đáp ứng với yêu cầu phát triển giáo dục và đào tạo trong tình hình mới. Công tác tổ chức tuyển sinh các lứa tuổi mầm non, tuyển sinh đầu cấp (lớp 1, lớp 6) được triển khai nghiêm túc. Công tác đón học sinh đầu cấp đúng quy định. Việc tổ chức ôn tập hè cho học sinh, được các trường thực hiện nghiêm túc. Các trường chỉnh trang khuôn viên, làm đẹp cảnh quan trường…

Năm học mới 2016 – 2017, ngành GD&ĐT Cà Mau đề ra 9 nhiệm vụ trọng tâm: Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý của Nhà nước đối với đổi mới GD&ĐT; Đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục đào tạo theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học; Thực hiện đổi mới căn bản hình thức và phương pháp thi, kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục, đào tạo đảm bảo trung thực, khách quan; Điều chỉnh quy hoạch phát triển mạng lưới giáo dục đào tạo của tỉnh theo hướng hệ thống giáo dục mở, học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập; Chú trọng đổi mới công tác quản lý GD&ĐT, đảm bảo dân chủ, thống nhất; tăng quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội của các cơ sở GD&ĐT; coi trọng quản lý chất lượng; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý, đáp ứng yêu cầu đổi mới GD&ĐT; Thực hiện đổi mới chính sách, cơ chế tài chính, huy động sự tham gia đóng góp của toàn xã hội; nâng cao hiệu quả đầu tư để phát triển GD&ĐT; Tăng cường nghiên cứu và ứng dụng khoa học, công nghệ; liên kết và hợp tác về GD&ĐT; Chủ động hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong GD&ĐT.

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trên, ngành sẽ thực hiện lộ trình đề án của Chính phủ về đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở GD&ĐT, nhằm đảm bảo sự đồng bộ và có chất lượng, đảm bảo hợp lý giữa đào tạo và sử dụng. Phát triển đồng bộ về chất lượng GD&ĐT giữa các cấp học, ngành học và giữa các địa phương. Đẩy mạnh đổi mới quản lý giáo dục; đổi mới dạy học, kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục, đào tạo đảm bảo trung thực, khách quan theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học. Chú trọng bồi dưỡng học sinh năng khiếu, nâng thành tích học sinh giỏi cấp quốc gia, khu vực, phấn đấu có học sinh giỏi quốc tế. Tập trung các nguồn lực tài chính, trong đó nguồn vốn ngân sách là chủ yếu kết hợp với đẩy mạnh huy động các nguồn vốn khác thông qua xã hội hóa, các chương trình, dự án hỗ trợ và bố trí hợp lý quỹ đất để đầu tư phát triển trường, lớp đạt chuẩn, hiện đại về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia, trường học tiên tiến, hiện đại…

Với sự chuẩn bị chu đáo và quyết tâm cao, tin rằng, năm học 2016 – 2017, ngành Giáo dục tỉnh sẽ gặt hái thêm nhiều “quả ngọt”, tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục của địa phương.


“Trong năm học 2016 – 2017, ngành Giáo dục cần đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương về đổi mới căn bản toàn diện GD&ĐT; tăng cường giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho giáo viên, đạo đức lối sống cho học sinh để nâng cao chất lượng giáo dục; có giải pháp cụ thể để chấn chỉnh tình trạng dạy thêm học thêm; Sở GD&ĐT khảo sát tình hình giảng dạy tại các trung tâm giáo dục thường xuyên; ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học; cần sớm xóa bỏ các điểm trường lẻ; kiểm tra, rà soát lại cơ sở vật chất, trang thiết bị để kịp thời nâng cấp, sửa chữa; cố gắng hoàn thành trường đạt chuẩn Quốc gia. Đề nghị ngành Giáo dục phấn đấu việc mua bảo hiểm trong học sinh đạt 100%. Đặc biệt, không để xảy ra tình trạng lạm thu, chạy trường, chạy lớp trong năm học mới…”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hồng Quân chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết năm học 2015-2016 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2016 – 2017, ngày 18/8.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *