Chống suy thoái về tư tưởng chính trị

Các đại biểu học tập Chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Tham dự buổi giới thiệu chuyên đề có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Dương Thanh Bình; các ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể cấp tỉnh và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn; các ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; báo cáo viên cấp tỉnh; các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; bí thư, chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn trong tỉnh.

Trong buổi nói chuyện, Phó GS-TS. Nguyễn Trọng Phúc giới thiệu, đi sâu phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong đó nhấn mạnh đến chống suy thoái về tư tưởng chính trị, mà trước hết là những biểu hiện phai nhạt, dao động về lý tưởng cách mạng.

Để chống lại biểu hiện này, trước tiên phải tăng cường công tác giáo dục và tuyên truyền, xây dựng tinh thần chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Phải xem trọng biện pháp phòng ngừa là chính, tăng cường ý thức trách nhiệm, đề cao vai trò phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân phải nhận thức được tác hại nghiêm trọng của suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, từ đó cần thiết phải đấu tranh loại bỏ.

Buổi giới thiệu chuyên đề được diễn ra hết ngày hôm nay, 22/8.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *