Chỉ thị 03 của bộ chính trị đi vào đời sống tuổi trẻ Cà Mau

Chị Huỳnh Út Mười, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn, trao chứng nhận cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2016.

Theo đánh giá của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, qua 5 năm triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đã góp phần nâng cao nhận thức và tạo chuyển biến bước đầu về tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng của cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong cả nước. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác đã đi vào nền nếp, thực chất, hạn chế dần các biểu hiện hình thức mang tính phong trào. Xuất hiện nhiều tấm gương cán bộ, đoàn viên gương mẫu, tận tụy, đổi mới lề lối làm việc, xuất hiện nhiều mô hình làm kinh tế giỏi. Nhiều vấn đề nổi cộm, bức xúc, tồn đọng, yếu kém kéo dài ở cơ sở được giải quyết. Các cơ quan báo chí đã quan tâm hơn đến việc phát hiện, cổ vũ người tốt, việc tốt, gây được ấn tượng, tạo không khí phấn khởi, khích lệ cán bộ, đoàn viên, thanh niên, nhân dân học tập và làm theo Bác.

Tại Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị diễn ra tuần qua, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, anh Lê Quốc Phong: “Việc đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường kỳ trong các cấp bộ Đoàn đã làm cho sinh hoạt Đoàn ngày càng có nội dung thiết thực, cụ thể hơn, gắn với tình hình thực tế của từng địa phương, đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng trong các đợt sinh hoạt Đoàn”.

Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện trong Đoàn bộ và tuổi trẻ Cà Mau. Kết quả, đã tạo được chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của các cấp bộ Đoàn và đoàn viên, thanh thiếu nhi trong tỉnh, từng bước tôi rèn nhân cách, lý tưởng cách mạng, tinh thần xung kích đi đầu, góp phần xứng đáng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới. Thông qua các đợt kiểm tra, các buổi sinh hoạt chuyên đề, tập huấn, Tỉnh Đoàn luôn có những trao đổi, định hướng các cơ sở Đoàn trong việc đổi mới học tập và làm theo lời Bác; nhấn mạnh việc cụ thể hóa học tập và làm theo lời Bác gắn với các nhiệm vụ chuyên môn là việc làm thường xuyên, kiên trì và bền bỉ của mỗi cá nhân, tổ chức Đoàn.

Với phương châm nêu cao tinh thần tự giác rèn luyện, phấn đấu thi đua, không ngừng cụ thể hóa để các nội dung học tập và làm theo lời Bác đi vào thực tiễn, thời gian qua, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thường xuyên tổ chức các hoạt động: Hội thi tìm hiểu Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; học tập 6 bài học lý luận chính trị; thi hái hoa dân chủ; sinh hoạt chuyên đề. Song song đó, các phong trào: “Thiếu nhi Cà Mau thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”, chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Cà Mau”, phong trào “Sinh viên 5 tốt”… được triển khai thực hiện sâu rộng, hiệu quả. Tính đến năm 2015, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo cơ sở triển khai thực hiện, củng cố và xây dựng 275 “Tủ sách thanh niên học tập và làm theo lời Bác”; thành lập được 64 Câu lạc bộ những người thắp sáng ước mơ với hơn 1.000 thành viên tham gia; tổ chức thành công hàng trăm Hội thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ”; tổ chức tuyên truyền về học tập và làm theo lời Bác thông qua các ngày lễ lớn và trên 6.000 cuộc thông qua các buổi sinh hoạt chuyên đề, tọa đàm, giáo dục truyền thống.

Việc học tập và làm theo lời Bác trong Đoàn bộ và tuổi trẻ Cà Mau đã trở thành ý thức chung của mỗi cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi. Từ đó, ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm được nâng lên rõ rệt; tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ được thổi lên sức sống mới; tính dân chủ, nêu gương được nêu cao, điển hình và nhân rộng trong toàn Đoàn. Đó là những minh chứng tiêu biểu, là dấu hiệu tích cực trong chuyển biến nhận thức và hành động của tuổi trẻ Cà Mau trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *