Chuẩn bị thêm khu cách ly tập trung tại Trường Chính trị tỉnh

Sở Y tế khẩn trương tham mưu xây dựng Kế hoạch giường cách ly tập trung và giường bệnh tại cơ sở y tế

Thông báo nêu rõ, thực hiện Quyết định số 07/QĐ-BCĐQG ngày 30/3/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra, Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Y tế khẩn trương tham mưu xây dựng Kế hoạch giường cách ly tập trung và giường bệnh tại cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Cà Mau để triển khai, thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 đảm bảo hợp lý, hiệu quả.

Chỉ đạo rà soát nhu cầu các vật tư, trang thiết bị y tế, thuốc men phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; số vật tư, trang thiết bị y tế, thuốc men đã mua sắm và số dự phòng cho công tác phòng, chống dịch đến thời điểm hiện nay.

Rà soát, tính toán tất cả các phương án sử dụng vật tư, trang thiết bị hiện có, xây dựng phương án điều chuyển các dụng cụ, vật tư, trang thiết bị y tế trong nội bộ từng bệnh viện và từ bệnh viện này sang bệnh viện khác, từ tuyến tỉnh về tuyến huyện, tuyến xã và ngược lại để phục vụ công tác phòng, chống dịch hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả nhất.

Trong trường hợp thật sự cần thiết mới đề xuất mua bổ sung thật hợp lý để phục vụ tốt cho công tác phòng, chống dịch.

Tuyệt đối không lợi dụng phòng, chống dịch để mua sắm, phục vụ cho nhu cầu khác, ngoài việc phục vụ cho phòng, chống dịch.

Do đây là những vật tư, trang thiết bị có tính chuyên môn của ngành Y tế, vì vậy yêu cầu Sở Y tế thẩm định, tham mưu, đề xuất kịp thời, chặt chẽ, chính xác; nếu sai sót thì phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương: Đối với các chợ, công viên, những điểm thường tập trung đông người, thì thành lập các chốt để nhắc nhở, điều tiết lượng người, nhất là những giờ cao điểm, tránh tập trung đông người tại một vị trí, khu vực.

Luôn trong tư thế sẵn sàng cho công tác tiếp nhận người vào cách ly

Ngoài Trường Quân sự tỉnh Cà Mau, doanh trại của Trung đoàn 896, cần chuẩn bị thêm địa điểm Trường Chính trị tỉnh để làm khu cách ly tập trung. Yêu cầu Sở Y tế phối hợp cùng Trường Chính trị tỉnh rà soát, chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho khu cách ly tại đây.

Đối với khu cách ly tập trung tuyến huyện, giao cho các huyện: Trần Văn Thời, U Minh, Thới Bình, Đầm Dơi, Năm Căn, Phú Tân, Ngọc Hiển, mỗi huyện chuẩn bị 1 cơ sở cách ly tập trung với quy mô 50 giường/1 huyện.

Yêu cầu Sở Y tế phối hợp với Chủ tịch UBND các huyện rà soát, lựa chọn địa điểm đã có sẵn điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị(điện, nước, khu vệ sinh, ăn, nghỉ và mùng, mền, chiếu, gối…); không chọn những địa điểm phải đầu tư, sửa chữa lớn gây tốn kém, lãng phí. Nếu có phát sinh, sửa chữa tại các điểm cách ly thì huyện tính toán, đầu tư và chịu trách nhiệm đối với việc đầu tư của mình.

Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có cơ sở được chọn làm khu cách ly trong kế hoạch giường cách ly tập trung, triển khai ngay việc dọn vệ sinh môi trường, phân công cán bộ quản lý, phục vụ khu cách ly, chuẩn bị đảm bảo các điều kiện cần thiết theo hướng dẫn của ngành Y tế; luôn trong tư thế sẵn sàng cho công tác tiếp nhận người vào cách ly.

Yêu cầu các huyện rà soát, nơi nào đã có thì chuẩn bị sẵn sàng, nơi nào chưa có hoặc còn thiếu thì báo cáo, đề xuất về Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Sở Y tế để tổng hợp việc chuẩn bị mùng, mền, chiếu, gối cho các khu cách ly tập trung. Giao cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh mua thêm 100 bộ, cùng với 200 bộ đã chuẩn bị sẵn (tổng cộng 300 bộ) dự phòng chung cho các khu cách ly trong toàn tỉnh khi cần triển khai sử dụng ngay.

Tăng cường công tác tuyên truyền về việc thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, TP. Cà Mau tăng cường công tác tuyên truyền về việc thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, tăng cường công tác giãn cách xã hội, không ra đường khi chưa thật sự cần thiết; tuyệt đối không để nhân dân chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch.

Từng ngành, từng địa phương chủ động rà soát các nhiệm vụ của ngành, địa phương mình, kiểm tra tiến độ thực hiện công việc của cán bộ, công chức, viên chức khi tổ chức làm việc tại nhà, phải đảm bảo chất lượng, tiến độ công việc, không để ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của từng cơ quan, đơn vị.

Chủ tịch UBND các huyện, TP.Cà Mau chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tổ chức các Tổ kiểm tra, kiểm soát tại mỗi địa bàn khóm, ấp (gồm: Công an, Dân quân tự vệ, Thanh niên tình nguyện, Cựu chiến binh.) thường xuyên, liên tục kiểm tra, nhắc nhở, xử phạt các hành vi tụ tập đông người, không đeo khẩu trang nơi công cộng, ra khỏi nhà không vì lý do thật sự cần thiết.

Đặc biệt đối với các chợ, công viên, những điểm thường tập trung đông người thì thành lập các chốt để nhắc nhở, điều tiết lượng người, nhất là những giờ cao điểm, tránh tập trung đông người tại một vị trí, khu vực.

Đối với Công an tỉnh, chỉ đạo các lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát nhắc nhở những người chạy xe ra đường khi chưa thật sự cần thiết; cương quyết xử lý nghiêm các đối tượng chạy xe lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự, vi phạm giao thông; tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng, chống tội phạm.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID -19 các cấp phải thường xuyên, liên tục đi kiểm tra, kiểm soát, đôn đốc công tác phòng, chống dịch tại địa bàn được giao phụ trách.

Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh được phân công phụ trách địa bàn phải bám sát chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, để chỉ đạo hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện.

Đảm bảo xử lý, giải quyết công việc kịp thời, hiệu quả, tránh tồn đọng

Giao Sở Tài chính căn cứ Nghị quyết 37/NQ-CP ngày 29/3/2020 của Chính phủ về một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19 và các văn bản có liên quan để hướng dẫn Ban Chỉ đạo các cấp sử dụng, thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ cho các lực lượng tham gia phòng, chống dịch theo quy định.

Sở Y tế, UBND các huyện, TP. Cà Mau tổ chức rà soát, tổng hợp số lượng, các lực lượng tham gia làm nhiệm vụ phòng, chống dịch để lập thủ tục đề xuất cấp kinh phí hỗ trợ kịp thời.

Văn phòng UBND tỉnh phải là trung tâm tham mưu, tổng hợp; kịp thời tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, đôn đốc, nhắc nhở thủ trưởng các cấp, các ngành, các địa phương thực hiện các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của ngành được giao.

Thủ trưởng các cấp, các ngành, Chủ tịch UBND các huyện, TP. Cà Mau phải có kế hoạch kiểm tra, kiểm soát, đôn đốc cán bộ đảm bảo xử lý, giải quyết công việc kịp thời, hiệu quả, tránh tồn đọng, kéo dài, nhất là các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách; hạn chế thấp nhất ảnh hưởng của công tác phòng, chống dịch đến công việc của từng địa phương, đơn vị.

Sở Y tế chuẩn bị kế hoạch tổng kết, rút kinh nghiệm trong công tác phòng ,chống dịch trên địa bàn.

Các sở, ngành theo chức năng của mình đánh giá những tác động, ảnh hưởng và thiệt hại do dịch COVID-19 gây ra; chủ động xây dựng kế hoạch công tác “hậu chống dịch COVID-19” để đẩy nhanh tiến độ và hiệu quả các hoạt động (nhất là phát triển kinh tế), đảm bảo thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế – xã hội năm 2020 báo cáo UBND tỉnh.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể cùng với các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, TP. Cà Mau tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; đặc biệt là Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 2601/VPCP-KGVX ngày 3/4/2020 của Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg, Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 27/3/2020 và các văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc Quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *