Cơ cấu hệ thống tín dụng, quản lý tốt nợ xấu

UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Đề án “Cơ cấu lại hệ thống tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 – 2020” trên địa bàn tỉnh. Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh Cà Mau triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Đề án của tỉnh. Theo đó, mục tiêu của Kế hoạch là tiếp tục cơ cấu lại hệ thống TCTD, chi nhánh TCTD, quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh gắn với trọng tâm là xử lý căn bản, triệt để nợ xấu bằng các hình thức phù hợp với cơ chế thị trường trên nguyên tắc thận trọng, bảo đảm quyền lợi của người gửi tiền và giữ vững sự ổn định, an toàn hệ thống. Mục tiêu là giữ vững tỷ lệ nợ xấu toàn hệ thống trên địa bàn luôn thấp hơn 3% cả giai đoạn 2016 – 2020, tăng cường phòng chống vi phạm pháp luật trong lĩnh vực ngân hàng.

Đồng thời, thành lập các đoàn công tác làm việc với các ngân hàng thương mại để kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong quá trình hoạt động kinh doanh. Giữ vững ổn định, an toàn hệ thống các TCTD trên địa bàn, đảm bảo quyền lợi của người gửi tiền tại các TCTD. Xây dựng, phát triển, cơ cấu lại mạng lưới các TCTD, đảm bảo hài hòa giữa mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội và phương hướng hoạt động của các ngân hàng thương mại. Mục tiêu là 100% đơn vị hành chính cấp huyện có ít nhất một chi nhánh, phòng giao dịch trực thuộc ngân hàng thương mại để đáp ứng nhu cầu vốn, dịch vụ ngân hàng cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn.

Trưởng phòng Thanh tra NHNN Chi nhánh Cà Mau, ông Giang Viễn Hòa cho biết: NHNN tăng cường công tác thanh tra, giám sát các TCTD trong việc thực hiện các quy định về cấp tín dụng, an toàn hoạt động và phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro. Ngân hàng đang chỉ đạo các TCTD tăng cường đồng hành cùng doanh nghiệp (DN) để tháo gỡ khó khăn cho người vay, tăng cường kết nối giữa ngân hàng với DN. Chương trình này là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện về các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường và hỗ trợ DN trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Đồng thời, tạo sự gắn kết giữa cơ quan quản lý nhà nước, DN và ngân hàng thương mại; tạo điều kiện giúp DN khắc phục khó khăn, phục hồi và tiếp tục mở rộng sản xuất kinh doanh.

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Cà Mau đang chỉ đạo các tổ chức tín dụng tăng cường đồng hành cùng doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn cho người vay, tăng cường kết nối giữa ngân hàng với doanh nghiệp.

Giám đốc NHNN Việt Nam chi nhánh Cà Mau, ông Trần Quốc Khởi đã chỉ đạo các TCTD trên địa bàn tập trung chỉ đạo thực hiện các định hướng nhiệm vụ, mục tiêu và giải pháp của ngành. Theo đó, các TCTD cần phải tập trung tăng nguồn huy động vốn tại chỗ để đáp ứng nhu cầu vốn tại địa phương, đặc biệt là huy động vốn trung, dài hạn; tăng trưởng dư nợ đúng theo kế hoạch được giao, trong đó tập trung cho nông nghiệp, nông thôn; chủ động xử lý nợ xấu; tiếp tục thực hiện triển khai kết nối ngân hàng – DN trên địa bàn; quản lý chặt chẽ nghiệp vụ kinh doanh vàng, ngoại tệ; tăng cường phối hợp giữa NHNN Chi nhánh tỉnh với các sở, ban, ngành tỉnh để thực hiện các giải pháp hỗ trợ khó khăn cho các DN.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Văn Bi hy vọng các ngân hàng sẽ tổ chức quản lý tốt nguồn vay, người vay sử dụng vốn hiệu quả; sẽ có nhiều DN được tháo gỡ khó khăn khi ngân hàng quan tâm hỗ trợ tăng hạn mức tín dụng.

Bằng sự tiên quyết, NHNN Việt Nam chi nhánh tỉnh Cà Mau đang cụ thể hóa chủ trương của tỉnh và của Trung ương đối với việc quản lý nợ xấu. Đây là động thái tích cực ban đầu trong quá trình cơ cấu lại hệ thống tín dụng của tỉnh Cà Mau.

“Trong quá trình khắc phục khó khăn, các doanh nghiệp không “bơi” một mình mà luôn có vai trò đồng hành của các tổ chức tín dụng. Cũng trong quá trình đó, các đơn vị tín dụng không đi một mình, mà phải có sự đồng hành xuyên suốt của các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan. Có vậy thì Đề án Tái cơ cấu ngành Tài chính của tỉnh Cà Mau mới đi vào hiện thực và mang lại hiệu ứng tích cực” – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Văn Bi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *