Có ít nhất 30% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tỉnh giải quyết cung cấp ở mức độ 4

Mục tiêu đặt ra, hết năm 2020, Cà Mau có ít nhất 30% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tỉnh giải quyết cung cấp ở mức độ 4.

Theo đó, mục tiêu quan trọng là cải thiện, nâng cao điểm số những tiêu chí, tiêu chí thành phần thuộc lĩnh vực hiện đại hóa hành chính bị trừ điểm trong năm 2019. Xây dựng, hoàn thiện Hệ thống thông tin báo cáo cấp tỉnh đưa vào sử dụng trong năm 2020. Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC); đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 3 và 4 để phục vụ người dân, doanh nghiệp. Phấn đấu đến hết năm 2020 có ít nhất 30% TTHC thuộc thẩm quyền tỉnh giải quyết cung cấp ở mức độ 4.

Ông Trần Quốc Chính cho biết, để đạt được mục tiêu, giải pháp cần ưu tiên là phải tăng cường cung cấp, sử dụng DVCTT mức độ 3 và 4. Sở Thông tin và Truyền thông sẽ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh tổ chức rà soát, đánh giá việc cung cấp DVCTT mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công tỉnh; đồng thời lập danh mục TTHC chưa công bố DVCTT mức độ 3, 4 đề nghị UBND tỉnh công bố thực hiện trong năm 2020 (thông qua Sở Thông tin và Truyền thông), đảm bảo đến hết năm 2020 có ít nhất 30% DVCTT thuộc thẩm quyền cung cấp ở mức độ 4, đạt chỉ tiêu Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 7/3/2019 của Chính phủ.

Cùng với đó, các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, TP. Cà Mau xây dựng kế hoạch tuyên truyền, khuyến khích người dân, doanh nghiệp tham gia nộp hồ sơ trực tuyến đối với các DVCTT mức độ 3 và 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị; đảm bảo mỗi năm có ít nhất 20% hồ sơ nộp trực tuyến trên tổng số hồ sơ phát sinh của DVCTT mức độ 3 và 4; tỷ lệ TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4, có ít nhất 60% có phát sinh hồ sơ.

Các cơ quan báo, đài, Cổng Thông tin điện tử tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch, tăng cường nội dung tuyên truyền, đáp ứng mục đích yêu cầu của Kế hoạch đề ra. Chủ động phối hợp với Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh trong các vấn đề liên quan đến tạo lập tài khoản, tư vấn TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị.

Được biết, những năm qua, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện và bước đầu đạt những kết quả tích cực. Ứng dụng công nghệ thông tin gắn với thực hiện CCHC góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý, điều hành của cơ quan nhà nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *