Còn trường hợp công chức chưa thực sự hòa nhã, thân thiện với người dân

Qua kiểm tra cho thấy, một số đơn vị thực hiện việc niêm yết công khai thủ tục hành chính chưa đầy đủ; chưa tập trung, người dân khó tiếp cận.

Thực hiện các nhóm giải pháp trong hoạt động cải cách hành chính (CCHC), tỉnh xác định cần phải tăng cường kiểm tra đột xuất đối với hoạt động của Bộ phận Một cửa các cấp. Qua đó, xử lý hoặc thay thế kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hoặc có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân; tổ chức kiểm điểm trách nhiệm, xử lý kỷ luật người đứng đầu nếu để ra xảy ra sai phạm trong giải quyết TTHC.

Trong năm 2019, Đoàn kiểm tra CCHC của tỉnh đã tăng cường kiểm tra đột xuất với hình thức: Thành viên Đoàn kiểm tra đóng vai người dân đến làm TTHC tại Bộ phận Một cửa. Kết quả, đã tiến hành kiểm tra định kỳ công tác CCHC tại 30 đơn vị (3 đơn vị cấp tỉnh, 9 đơn vị cấp huyện, 18 đơn vị cấp xã), đạt 200% kế hoạch đề ra; kiểm tra đột xuất 6 đơn vị cấp xã.

Qua kiểm tra cho thấy, lãnh đạo đa số các cơ quan, đơn vị có sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên đối với công tác CCHC; hoàn thành tốt các nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số mặt hạn chế về: Quy trình giải quyết TTHC; sắp xếp, bố trí công chức, viên chức theo Đề án vị trí việc làm; công khai ngân sách; việc sử dụng chữ ký số, phần mềm Một cửa điện tử… Đồng thời, qua kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND huyện U Minh và TP. Cà Mau thực hiện quy trình kiểm điểm, xử lý kỷ luật một số công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã có hành vi sách nhiễu, thiếu tôn trọng người dân.

Năm 2020, việc kiểm tra tiếp tục được tổ chức thực hiện với nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, tập trung vào việc công khai TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả; quy trình giải quyết TTHC theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC: Hướng dẫn kê khai, chuẩn bị hồ sơ thực hiện TTHC, việc ra phiếu hẹn, thời gian giải quyết TTHC; thái độ giao tiếp, phục vụ của công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả.

Theo đó, kiểm tra tại một số xã: Tân Trung, Tạ An Khương, Tạ An Khương Nam và thị trấn Đầm Dơi (huyện Đầm Dơi); Hồ Thị Kỷ, Tân Lộc Đông, Tân Lộc Bắc, Tân Lộc (huyện Thới Bình); Nguyễn Phích, Khánh An (huyện U Minh); Thạnh Phú, Tân Hưng, Tân Hưng Đông (huyện Cái Nước). Đoàn chỉ ra nhiều hạn chế rất cần được chấn chỉnh trong thời gian tới: Nơi làm việc Bộ phận Một cửa của một số đơn vị nhỏ, hẹp, không đáp ứng được yêu cầu công việc (xã Tạ An Khương và xã Tạ An Khương Nam). Việc niêm yết công khai TTHC chưa đầy đủ; chưa tập trung, người dân khó tiếp cận (xã Hồ Thị Kỷ, xã Tân Lộc, xã Tân Lộc Bắc) hoặc chưa thực hiện công khai theo quy định (xã Tân Trung chuyển về trụ sở mới hơn 1 tháng nhưng vẫn chưa niêm yết công khai); không bố trí các mẫu hướng dẫn để người dân ghi vào các tờ khai theo quy định (xã Hồ Thị Kỷ).

Hầu hết công chức khi hướng dẫn người dân hoàn thiện TTHC không sử dụng “Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ” theo quy định. Tại thời điểm kiểm tra, xã Tân Trung chỉ có 2 công chức (công chức Tư pháp – Hộ tịch và công chức Văn hóa – Xã hội); xã Tạ An Khương chỉ có công chức Tư pháp – Hộ tịch làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả. Các lĩnh vực còn lại không có công chức tiếp nhận hồ sơ, người dân đến phải ngồi chờ. Có tình trạng người dân đến nhưng không có công chức tiếp nhận nên được hẹn lại vào thời gian khác, dẫn đến việc người dân phải đi lại nhiều lần (hồ sơ thuộc lĩnh vực hộ tịch xã Hồ Thị Kỷ, hồ sơ thuộc lĩnh vực lao động – thương binh và xã hội của xã Tân Trung); có trường hợp giải quyết TTHC chậm do lãnh đạo UBND xã bận họp (xã Tân Hưng Đông). Một số công chức có thái độ giao tiếp chưa thực sự hòa nhã, thân thiện với người dân (công chức Địa chính – Xây dựng xã Tạ An Khương; công chức Tư pháp – Hộ tịch, Công an xã Hồ Thị Kỷ); hướng dẫn người dân chưa tận tình (công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Nguyễn Phích). Một số đơn vị được kiểm tra không thực hiện việc niêm yết số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị hoặc niêm yết chưa phù hợp, tổ chức, cá nhân khó nhìn thấy nếu không được hướng dẫn (trừ các xã: Tân Hưng, Thạnh Phú, Tân Lộc Đông, Tân Lộc Bắc, Nguyễn Phích). Công chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả xã Hồ Thị Kỷ thực hiện sai quy định trong việc hướng dẫn người dân: Công chức không hướng dẫn người dân điền vào các mẫu tờ khai mà đề nghị người dân đến cửa hàng photo (nằm trong trụ sở UBND xã) để được hướng dẫn.

Qua đó, đoàn kiểm tra đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo Chủ tịch UBND các huyện: Đầm Dơi, Thới Bình, U Minh, Cái Nước chỉ đạo xử lý, khắc phục ngay những mặt tồn tại, hạn chế nêu trên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *