“Của ngon vật lạ” Cái Nước

Ở Cái Nước, Chương trình OCOP không có nghĩa bình quân “mỗi xã một sản phẩm” mà 1 xã có thể có nhiều sản phẩm, cũng có xã không có sản phẩm nào. Nhắc tới Cái Nước, du khách gần xa nghĩ ngay tới sản phẩm dưa bồn bồn (xã Tân Hưng Đông) – một sản phẩm từ lâu đã nổi tiếng trong và ngoài tỉnh. Tuy nhiên, hiện nay, huyện còn có rất nhiều sản phẩm độc đáo khác: Nước mắm Mạch Long (xã Lương Thế Trân); lúa sạch (xã Thạnh Phú); rập cua (xã Phú Hưng); nước mắm truyền thống Diệu Hương (xã Hưng Mỹ); tôm sú, chà bông tôm, chả cá phi nước mặn, cua biển, tôm khô đất (xã Hòa Mỹ); sò huyết (xã Trần Thới)… Đây là những sản phẩm đã tạo được thương hiệu, có chỗ đứng trên thị trường trong và ngoài tỉnh, có thể xuất khẩu ra thị trường nước ngoài.

Từ Chương trình OCOP, các sản phẩm quê hương Cái Nước tạo ra có sự khác biệt mang đặc thù gắn với nét truyền thống, văn hóa, điều kiện tự nhiên riêng có của mỗi địa phương.

Chả cá phi của chị Nguyễn Thị Dung (ấp Thị Tường B, xã Hòa Mỹ).Tôm sạch ấp Trung Thanh, xã Lương Thế Trân.Rập cua ấp Lộ Xe, xã Phú Hưng.Sò huyết ấp Mỹ Đông, xã Trần Thới.Dưa bồn bồn ấp Đông Hưng, xã Tân Hưng Đông. Lúa sạch ấp Sở Tại, xã Thạnh Phú. Nước mắm Mạch Long (ấp Hòa Trung, xã Lương Thế Trân).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *