Cung cấp dịch vụ xe buýt thuận tiện cho người dân

Ảnh: BẢO LÂM

Cụ thể, quy hoạch phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt theo hướng cung cấp dịch vụ xe buýt thuận tiện, phù hợp với nhu cầu đi lại của người dân để khuyến khích người dân sử dụng xe buýt, góp phần giảm số lượng phương tiện cá nhân tham gia giao thông, hạn chế tai nạn giao thông, đảm bảo vệ sinh môi trường và văn minh đô thị trên địa bàn.

Theo quy hoạch, giai đoạn đến năm 2020, mạng lưới vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh đáp ứng 10% nhu cầu đi lại, tương ứng với tổng số lượng xe buýt có 172 xe, lượng hành khách đạt khoảng 110.965 hành khách/ngày (40,5 triệu hành khách/năm). Giai đoạn đến năm 2020, mạng lưới vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh đáp ứng 15% nhu cầu đi lại, tương ứng với 216.046 hành khách/ngày (78,8 triệu hành khách/năm).

Đến năm 2020, sẽ có 13 tuyến xe buýt hoạt động, trong đó có 3 tuyến liên tỉnh và 10 tuyến nội tỉnh, với tổng chiều dài 641,6km. Giai đoạn sau năm 2020, phát triển lên 21 tuyến xe buýt, trong đó có 4 tuyến liên tỉnh liền kề và 17 tuyến nội tỉnh, với tổng chiều dài hơn 1.116km.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *