Công bố Quyết định triển khai Hải đoàn 42

Trung tướng Hoàng Văn Đồng trao Quân kỳ, triển khai Hải đoàn 42.

Triển khai Hải đoàn 42 là mốc đánh dấu bước phát triển mới về tổ chức lực lượng, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của Cảnh sát biển Việt Nam nói chung và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 nói riêng.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Hoàng Văn Đồng nhận định: “Cảnh sát biển cần xây dựng lực lượng ngày càng vững mạnh, chính quy, hiện đại, làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên biển bằng biện pháp pháp luật; quản lý, bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn, bảo vệ môi trường, tham gia khắc phục thảm họa thiên tai trên các vùng biển của Việt Nam đã được cụ thể hóa trong Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018 (hiệu lực từ ngày 1/7/2019)”.

Giao 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm cho Hải đoàn 42 ngay sau khi thành lập, bên cạnh ổn định lực lượng, vị trí đóng quân, Trung tướng Hoàng Văn Đông nhấn mạnh: “Toàn thể cán bộ, chiến sĩ phải thấy được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thành lập Hải Đoàn 42, thấy đó làm niềm vinh dự, tự hào, từ đó tập trung cao độ trong thực hiện nhiệm vụ, luôn chủ động khắc phục những khó khăn, tự lực, tự cường, xây dựng ý chí, trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”.  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *