Công bố thiên tai hạn hán mức độ I

Hạn hán do El Nino đã gây thiệt hại nghiêm trọng đến sản xuất vụ lúa đông – xuân, lúa trên đất nuôi tôm; cùng với đó toàn bộ diện tích lâm phần rừng U Minh Hạ cạn kiệt nguồn nước, nguy cơ xảy ra cháy rất cao. Nhiều kênh, rạch tại các địa phương khô cạn, ảnh hưởng đến sản xuất, sinh hoạt của người dân, nhất là trong sử dụng nước sạch cho sinh hoạt, nguy cơ xảy ra dịch bệnh trên người.

Diện tích lúa trên đất nuôi tôm bị thiệt hại ngay khi xuống giống do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino.

Ông Lê Văn Sử, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, ngay từ tháng 11/2015, tỉnh đã chủ động ban hành kế hoạch ứng phó với hiện tượng El Nino với nhiều giải pháp, nhằm cảnh báo trước sự ảnh hưởng cũng như đẩy mạnh xây dựng hạ tầng nhằm ứng phó. Trước diễn biến ngày càng phức tạp của thời tiết, ngành liên tục cập nhật thông tin, nắm tình hình, kịp thời điều chỉnh kế hoạch ứng phó hiện tượng El Nino phù hợp với tình hình, tăng tính chủ động trong ứng phó.

Chủ động trong hỗ trợ sản xuất, trước đó, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Cao Đức Phát đã chỉ đạo các địa phương xuất ngân sách hỗ trợ 2 triệu đồng/ha đối với diện tích lúa thiệt bị hại từ 70% trở lên và 1 triệu đồng/ha đối với diện tích thiệt hại từ 30 – 70% do tác động của hiện tượng El Nino.

Căn cứ tình hình thực tế thiệt hại tại địa phương, qua thống kê sơ bộ, Cà Mau có trên 18.000ha lúa trên đất nuôi tôm bị thiệt hại (4.615ha thiệt hại từ 30 – 70%, 13.513ha thiệt hại từ 70% trở lên); trên 10.400ha lúa đông – xuân cũng thiệt hại nghiêm trọng do thiếu nước.

Tỉnh đang tiếp tục thống kê diện tích, mức độ thiệt hại trong sản xuất lúa nhằm kịp thời hỗ trợ cho người dân, đồng thời căn cứ tình hình thực tế điều chỉnh lịch sản xuất trong nuôi tôm, vụ lúa hè – thu, đặc biệt trong phòng chống cháy rừng, cung cấp nước sạch trong sinh hoạt tại các vùng thiếu nước…

Cà Mau đang tập trung mọi nguồn lực cho ứng phó tác động của hiện tượng El Nino, tuy nhiên, còn gặp nhiều khó khăn do tác động của biến đổi khí hậu đang diễn ra trên diện rộng, mức độ ngày càng khốc liệt. Đáng chú ý là nguy cơ thiếu nước nghiêm trọng cho sinh hoạt của người dân, chữa cháy khi rừng U Minh Hạ xảy ra cháy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *