Cục thuế tỉnh ký kết hợp tác với VNPT Cà Mau

Hoạt động này thúc đẩy, tạo sự minh bạch công khai hoạt động của các cơ quan nhà nước trên môi trường mạng. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng.

Giám đốc VNPT Cà Mau Lê Hoàng Phước cam kết: VNPT Cà Mau sẽ chăm sóc ngành thuế từ các dịch vụ của VNPT tiên tiến nhất của ngành viễn thông; hỗ trợ ngành thuế trong công tác quản lý điều hành trong toàn hệ thống ngành thuế từ tỉnh đến địa phương… góp phần cùng ngành thuế hoàn thành nhiệm vụ quan trọng là cải cách các thủ tục hành chính.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *