Đại đội cảnh sát cơ động: Chỗ dựa tin cậy của nhân dân

Chú trọng tuần tra, kiểm soát, đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Đã qua, cán bộ, chiến sĩ CSCĐ luôn nỗ lực thực hiện xuất sắc nhiệm vụ chính trị, bảo vệ an toàn các sự kiện quan trọng của tỉnh. Năm 2015, dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, lực lượng CSCĐ chú trọng bảo vệ thành công đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội đại biểu lần thứ XV Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Song song đó, CSCĐ luôn túc trực xây dựng và kiện toàn lực lượng, tạo nguồn đối ứng, thực hiện nhiệm vụ theo sự điều động của cấp trên, hướng tới bảo vệ an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Cán bộ, chiến sĩ CSCĐ luôn phấn đấu luyện tập kỹ thuật nghiệp vụ, chủ động trang bị sẵn sàng vũ khí, công cụ hỗ trợ, khí tài… sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Cảnh sát cơ động chính quy, tinh nhuệ, là chỗ dựa vững chắc trong lòng dân.

Từng cán bộ, chiến sĩ cảnh sát cơ động luôn nỗ lực luyện tập kỹ thuật nghiệp vụ, phấn đấu chính quy, tinh nhuệ.

Ngoài nhiệm vụ chính, CSCĐ còn thực hiện các nhiệm vụ kết hợp theo sự chỉ đạo của cấp trên: Hỗ trợ các đơn vị nghiệp vụ bài trừ tệ nạn xã hội, hỗ trợ cảnh sát giao thông đảm bảo trật tự an toàn giao thông; tổ chức huấn luyện nghiệp vụ cho lực lượng chiến sĩ mới, tạo nguồn lực đảm bảo thực hiện nhiệm vụ được giao; thực hiện công tác an sinh xã hội, vì cộng đồng…

Cán bộ Đại đội Cảnh sát cơ động huấn luyện điều lệnh, đội ngũ cho chiến sĩ mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *