Đại đội Thông tin: Cánh tay đắc lực của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Chú trọng công tác bảo quản, bảo dưỡng khí tài, đảm bảo cơ động, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trong công tác chuyên môn, cán bộ, chiến sĩ Đại đội Thông tin luôn duy trì nghiêm túc các chế độ trực, đảm bảo thông tin liên lạc kịp thời, chính xác, bí mật, an toàn, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Đơn vị xác định công tác sẵn sàng chiến đấu có ý nghĩa hết sức quan trọng, qua đó góp phần định hướng ý thức cho từng cán bộ, chiến sĩ của đơn vị, thực hiện nghiêm và có hiệu quả các mặt công tác huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật, chuyên môn nghiệp vụ.

Duy trì hiệu quả công tác huấn luyện tính năng kỹ thuật điện đài PRC-25 trong cán bộ, chiến sĩ.

Nhân viên Báo vụ thu, phát tín hiệu vô tuyến điện, đảm bảo chế độ trực 24/24 giờ, chủ động nắm và truyền tải thông tin cho Bộ CHQS tỉnh thực hiện nhiệm vụ quốc phòng – an ninh.

Hàng năm, đơn vị chú trọng quán triệt các kế hoạch huấn luyện của cấp trên đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ; lập kế hoạch biên soạn giáo án huấn luyện cho các đối tượng đúng quy định; thực hiện nghiêm công tác xây dựng đơn vị chính quy, rèn luyện kỹ thuật nghiệp vụ, đảm bảo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thông tin, trở thành cách tay đắc lực của Bộ CHQS tỉnh.

Chú trọng rèn luyện kỹ thuật nghiệp vụ. Ảnh: Cán bộ, chiến sĩ Đại đội Thông tin triển khai kỹ thuật hệ thống ăng-ten thu, phát sóng.

Thời gian tới, đơn vị tiếp tục duy trì nghiêm các chế độ trực, đảm bảo thông tin liên lạc, sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ được giao; đẩy mạnh công tác huấn luyện theo hướng không ngừng nâng cao chất lượng kỹ thuật nghiệp vụ; duy trì nghiêm tính kỷ luật, xây dựng nền nếp, phấn đấu chính quy, tinh nhuệ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Từng cán bộ, chiến sĩ Đại đội Thông tin là tấm gương tiêu biểu về rèn luyện kỹ thuật, vượt khó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Khí tài của đơn vị được bảo quản cẩn thận, đảm bảo hoạt động tốt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *