Đảm bảo bình xét người có uy tín theo đúng quy trình, đối tượng

Năm 2016 và năm 2017, công tác rà soát và bình xét người có uy tín được thực hiện kịp thời rộng khắp, đảm bảo theo quy trình, đúng đối tượng.

Năm 2017 đã bầu chọn ra danh sách 68 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Ông Trần Chánh Quang, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh phát biểu tại buổi giám sát.

Trong những năm qua, ngoài việc thực hiện tốt các chế độ, chính sách có liên quan đến người có uy tín: Cung cấp thông tin, hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần khi gặp khó khăn, ốm đau hoạn nạn, Ban Dân tộc tỉnh còn phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan tổ chức nhiều lớp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho người có uy tín, tạo điều kiện đưa nhiều người có uy tín đi tham quan, học tập kinh nghiệm về mô hình phát triển kinh tế. Kịp thời đề xuất biểu dương khen thưởng các cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong các hoạt động phong trào ở địa phương.

Từ đó ngày càng xuất hiện nhiều người có uy tín trong đồng bào dân tộc đi đầu trong phát triển kinh tế, tăng thu nhập và giúp đỡ hộ nghèo, tham gia cùng chính quyền địa phương củng cố xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trên cơ sở đi sâu phân tích những vấn đề thực hiện chính sách người có uy tín phát sinh từ tình hình thực tế tại địa phương, đoàn giám sát trao đổi trực tiếp với Ban Dân tộc tỉnh tìm giải pháp tháo gỡ khó khan, chỉ đạo tốt ngành chuyên môn, các xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trong việc xét, bình chọn người có uy tín hàng năm phải đảm bảo tiêu chí, đối tượng, điều kiện lựa chọn người có uy tín theo đúng quy định; khuyến khích người có uy tín phát huy tối đa vai trò trong cộng đồng, cấp ủy, chính quyền các tổ chức đoàn thể ở địa phương tạo mối quan hệ gần gũi, nhiệt tình hướng dẫn người có uy tín trong việc thực hiện công tác dân tộc, công tác dân vận.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *