Đầm Dơi gặp khó trong việc sắp xếp sĩ số học sinh

Sau khi tiến hành rà soát, sắp xếp lại trường, lớp học, huyện có 17 trường mầm non, với 70 điểm lẻ; 37 trường tiểu học, với 48 điểm lẻ; 18 trường THCS và 4 trường THPT.

Bình quân 26 cháu/lớp ở khối mầm non; 29,4 học sinh/lớp ở khối tiểu học; 40,1 học sinh/lớp ở khối THCS. Chỉ có 6/37 trường tiểu học đạt sĩ số bình quân 33 học sinh/lớp.

Đoàn khảo sát thực tế tại Trường Tiểu học Phan Ngọc Hiển (thị trấn Đầm Dơi).

Ngày 28/8, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Minh Luân có chuyến khảo sát ở huyện Đầm Dơi, tại các trường: Tiểu học Thành Vọng (xã Tân Trung), Tiểu học Phan Ngọc Hiển (thị trấn Đầm Dơi), điểm lẻ Thuận Lợi thuộc Trường Tiểu học Hòa Bình (xã Tân Đức).

Các trường trình bày những khó khăn: Diện tích phòng học nhỏ nên gặp khó trong việc đảm bảo sĩ số học sinh theo quy định, khó khăn trong việc xóa một số điểm lẻ do khoảng cách từ điểm chính đến điểm lẻ còn khá xa, mặc dù đã xóa điểm lẻ nhưng sĩ số bình quân học sinh/lớp vẫn thấp.

Ông Nguyễn Minh Luân ghi nhận những khó khăn, vướng mắc, đồng thời đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đầm Dơi báo cáo cụ thể việc chưa thể xóa hết các điểm trường lẻ còn lại, tình trạng thừa, thiếu giáo viên, nhân viên, để Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp và làm căn cứ kịp thời báo cáo lên UBND tỉnh có chủ trương phù hợp, kịp thời.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *