“Dân vận khéo” đảm bảo an ninh trật tự

Có thể kể những mô hình “Dân vận khéo” có hiệu quả, như: Mô hình “Giảm tội phạm và tệ nạn xã hội”, “Khu dân cư an toàn về ANTT” tại xã Khánh Lâm, huyện U Minh; mô hình “Nâng cao hiệu quả phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội”, “Khu dân cư an toàn về ANTT” tại xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân; mô hình “Nâng cao chất lượng hoạt động Tổ Nhân dân tự quản về ANTT” tại xã Khánh Bình Đông, huyện Trần Văn Thời; mô hình “Xã an toàn về ANTT” ở xã Hàng Vịnh, huyện Năm Căn; mô hình “Quản lý giáo dục đối tượng vi phạm pháp luật tại địa bàn dân cư gắn với xây dựng tổ nhân dân tự quản không có tội phạm và tệ nạn xã hội” tại huyện U Minh; mô hình “Chuyển hóa địa bàn phức tạp về ANTT thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời thành địa bàn an toàn về ANTT”; mô hình “3 giảm, 4 giữ, 5 không” trong đảm bảo tình hình ANTT tại xã Khánh Hội, huyện U Minh… Đa phần những mô hình “Dân vận khéo” được chỉ đạo thực hiện tại các địa bàn phức tạp về tình hình ANTT, với mục tiêu làm chuyển biến thành địa bàn an toàn, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Lực lượng công an các cấp chú trọng công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự địa bàn. Ảnh: Diễn tập tình huống phòng, chống trộm cắp địa bàn nông thôn, tại xã Khánh Bình, huyện Trần Văn Thời, vào tháng 7/2015.

Thông qua các mô hình “Dân vận khéo”, Phòng Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (PV28) – Công an tỉnh, đã phối hợp công an các cấp tuyên truyền vận động được 2.159 cuộc có 86.360 lượt người dự, giáo dục giúp đỡ 1.758 đối tượng vi phạm pháp luật trở thành người tốt; vận động nhân dân xây dựng 285 cổng ANTT trên tuyến giao thông liên ấp, khóm, khu dân cư; củng cố 214 ban bảo vệ xóm ấp, 425 tổ nhân dân tự quản, 137 nhóm liên kết hộ gia đình về ANTT; vận động các ngành, đoàn thể, ban nhân dân ấp xây dựng nhiều mô hình liên kết phòng chống tội phạm. Vận động mỗi gia đình tự trang bị công cụ, phương tiện “Đèn trước ngõ, mõ trong nhà, gậy an ninh” phục vụ cho các cuộc diễn tập ở khu dân cư của ban nhân dân ấp, khóm. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức trong nhân dân về tự cảnh giác, tự bảo vệ tài sản, tính mạng của bản thân, gia đình.

Việc triển khai, xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” đã phát huy vai trò, trách nhiệm, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, vai trò nòng cốt của lực lượng công an cơ sở, vai trò quan trọng của các tầng lớp nhân dân trong công tác quản lý đảm bảo ANTT ở địa phương; xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc; xây dựng và kiện toàn phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thượng tá Tạ Trọng Đạt, Phó Trưởng phòng PV28, Công an tỉnh: “Tại các địa bàn đã thực hiện thành công những mô hình “Dân vận khéo” trong đảm bảo ANTT, tình hình ANTT có bước chuyển biến tích cực, các loại tội phạm về ANTT, tệ nạn xã hội từng bước được kiềm chế và đẩy lùi”.

Từ kết quả đạt được, thời gian tới lực lượng công an các cấp tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình “Giảm tội phạm, tệ nạn xã hội”, “Khu dân cư an toàn về ANTT” và xem đây là chủ trương quan trọng, có tính chiến lược và rất thiết thực trong xây dựng địa bàn an toàn về ANTT. Tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện mô hình “Dân vận khéo” theo hướng cụ thể, phù hợp với địa bàn cơ sở, đề cao vai trò chủ thể của nhân dân, lắng nghe ý kiến đóng góp của quần chúng nhân dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *