“Dân vận khéo” đi vào đời sống

Thời gian qua, tỉnh Cà Mau triển khai thực hiện công tác dân vận đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Công tác dân vận được gắn với việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; thực hiện cải cách thủ tục hành chính, Quy chế dân chủ cơ sở…

Nổi bật, qua phát động mô hình ”Dân vận khéo” năm 2019, có 30 cơ quan, đơn vị đăng ký thực hiện, với 322 mô hình trên tất cả các lĩnh vực. Hầu hết các mô hình đều bám sát vào nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững. Qua đó, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo chung toàn tỉnh còn 4,04%.

Năm 2019, Cà Mau thực hiện tinh giản biên chế 540/451 người, đạt 119,7% so với kế hoạch năm; nâng tổng số tinh giản biên chế từ năm 2015 đến nay là 1.262/1.691 người. Công tác tiếp dân và xử lý đơn thư, khiếu nại tố cáo của công dân được các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt, kịp thời, thỏa đáng tâm tư nguyện vọng của nhân dân…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Pham Bạch Đằng đánh giá cao kết quả công tác của Ban Dân vận Tỉnh ủy khi hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết của tỉnh đề ra đều đạt và vượt so với kế hoạch. Thời gian tới, đơn vị cần tiếp tục tăng cường quán triệt và nhận thức sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh và các quan điểm của Đảng về công tác dân vận; tăng cường và mở rộng dân chủ, thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, thực hiện nghiêm túc phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát”.

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng về công tác dân vận theo hướng chủ động, tích cực, linh hoạt. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội, hướng mạnh về cơ sở, gắn bó mật thiết với nhân dân; thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *