Di tích Quốc gia địa điểm chiến thắng Đầm Dơi – Cái Nước – Chà Là

Nhà trưng bày truyền thống Địa điểm chiến thắng Đầm Dơi – Cái Nước – Chà Là, tại Đầm Dơi.

Tọa lạc tại ấp Chà Là, xã Trần Phán, huyện Đầm Dơi, di tích Địa điểm chiến thắng Đầm Dơi – Cái Nước – Chà Là được xếp hạng là di tích lịch sử cấp tỉnh năm 2007; được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận di tích lịch sử quốc gia ngày 18/8/2016.

Bia chiến thắng Đầm Dơi – Cái Nước – Chà Là.

Tượng đài nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Dương Thị Cẩm Vân, tại thị trấn Đầm Dơi.

Sau khi Hiệp định Giơ-ne-vơ được ký kết năm 1954, đế quốc nhảy vào miền Nam dựng lên bộ máy ngụy quân – ngụy quyền và xâm lược nước ta. Do chiến tranh kéo dài ở miền Nam, giặc đánh phá ác liệt nên chưa tìm thấy hiện vật gì liên quan đến di tích, chỉ còn lại một số hình ảnh về địa điểm chiến thắng Đầm Dơi – Cái Nước – Chà Là, hiện Bảo tàng tỉnh Cà Mau đang lưu giữ và tiếp tục sưu tầm.

Bia di tích chiến thắng Đầm Dơi – Cái Nước – Chà Là tại thị trấn Cái Nước.

Bức phù điêu thể hiện hình ảnh lực lượng du kích địa phương quân Đầm Dơi, gồm 2 mặt có chiều dài 12m, cao 7m, tổng kinh phí đầu tư xây dựng hơn 5,1 tỷ đồng.

Một góc Chà Là hôm nay.

Chiến thắng Đầm Dơi – Cái Nước – Chà Là là hai trong 7 trận thắng lớn của quân, dân miền Nam trong năm 1963, ta đã tiêu diệt nhiều địch, gỡ nhiều đồn bót và phá tan từng ấp chiến lược, vùng giải phóng được mở rộng. Trận Chà Là không những loại địch ra khỏi vòng chiến đấu mà còn góp phần đánh bại chiến thuật “trực thăng vận và quân dù” của Mỹ – Ngụy. Chiến thắng Đầm Dơi – Cái Nước – Chà Là đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc trong đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và quân, dân Cà Mau. Thắng lợi này đã góp phần cùng cả nước tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

Di tích đã được khởi công xây dựng năm 2013 với quần thể là một trung tâm giáo dục truyền thống của huyện và tỉnh với nhiều hạng mục. Khi hoàn thành, di tích sẽ là nơi giáo dục truyền thống cách mạng hào hùng của cha, anh; đồng thời đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, tham quan của khách du lịch trong và ngoài tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *