Diễn tập khu vực phòng thủ huyện Đầm Dơi

Thực hành xử lý kịp thời và hiệu quả các tình huống.

Với mục tiêu giả định tình huống sát với thực tế tại địa phương, đợt diễn tập lần này nhằm gia tăng tính chủ động, xử lý tình huống của các cấp ủy đảng, chính quyền, phát huy công tác dân vận, đặc biệt là trong chỉ đạo, phối hợp giữa các lực lượng vũ trang ngăn chặn kịp thời, ứng phó đẩy lùi âm mưu của các thế lực thù địch.

Nhiều tình huống đã được các lực lượng phối hợp xử lý có hiệu quả, làm tốt công tác bảo vệ cơ quan và đánh tan sự xâm nhập của bọn phản động, tổ chức chống phá, xâm chiếm…

Thông qua đợt diễn tập, tính chủ động, sẵn sàng và khả năng chiến đấu trong mọi tình huống của các lực lượng được nâng lên.

Đây còn là dịp nâng cao nhận thức trong cán bộ và nhân dân, tránh bị tác động, lôi kéo của các thế lực thù địch, bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ Đảng và chính quyền, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ổn định và phát triển.

Trước đó, huyện Ngọc Hiển cũng đã tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện năm 2018.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *