Đổi mới giáo dục chính trị trong lực lượng vũ trang

Đại tá Vương Văn Việt, Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, cho biết: Xác định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị trong tình hình hiện nay nhằm bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng, nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật, tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu cao và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” của cán bộ, chiến sĩ trong LLVT tỉnh, Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh đã đề ra nhiều nội dung, giải pháp đổi mới toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm công tác giáo dục chính trị, sát với tình hình, nhiệm vụ của đơn vị và triển khai thực hiện đạt chất lượng, hiệu quả thiết thực.

Phát biểu tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Đề án, Đại tá Vương Văn Việt, Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, khẳng định: Công tác giáo dục chính trị đã đạt hiệu quả tích cực, tạo sức mạnh tổng hợp để lực lượng vũ trang tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Đổi mới nội dung, hình thức giáo dục chính trị

Trong 5 năm qua, nội dung giáo dục chính trị trong LLVT tỉnh đã có sự đổi mới, nâng cao một bước theo hướng cơ bản, hệ thống, thống nhất, thiết thực, có kế thừa, phát triển. Trung tá Trần Tấn Nguyện, Trưởng ban Tuyên huấn Bộ CHQS tỉnh: Nội dung giáo dục đã tập trung quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; tình hình nhiệm vụ, truyền thống, lịch sử của Đảng, dân tộc, quân đội; âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, “phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch; về đối tượng, đối tác… Đồng thời, tăng nội dung, thời lượng phổ biến, giáo dục pháp luật, kỷ luật quân đội; giáo dục chuẩn mực về đạo đức, lối sống, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”.

Bên cạnh thực hiện chương trình giáo dục chính trị theo quy định, từ năm 2014 đến nay, Bộ CHQS tỉnh đã biên soạn 9 chuyên đề có giá trị cao đối với yêu cầu xây dựng, bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, tư tưởng và giáo dục truyền thống, lịch sử. Trong tổ chức giáo dục chính trị cho lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, Ban CHQS các huyện, thành phố đã phối hợp xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu sát với tình hình thực tế của từng địa phương, tổ chức triển khai học tập phù hợp với từng đối tượng.

Kết hợp chặt chẽ giáo dục chính trị với giáo dục truyền thống cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh.

Phương pháp giáo dục chính trị đã có nhiều đổi mới, các đơn vị đã kết hợp giữa phương pháp giáo dục truyền thống với hiện đại; phương pháp hỏi – đáp, phương pháp diễn giải với đưa ra các dẫn chứng minh họa thông qua việc áp dụng công nghệ thông tin, sử dụng công nghệ trình chiếu để người học dễ hiểu, góp phần nâng cao nhận thức, định hướng tư tưởng. Ngoài ra, các đơn vị còn vận dụng linh hoạt các hình thức: Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị, tổ chức tọa đàm, kể chuyện truyền thống, tham quan các khu di tích lịch sử, hoạt động văn hóa, văn nghệ, diễn đàn tìm hiểu truyền thống, lịch sử, xem phim tài liệu bổ trợ theo chủ đề bài học kết hợp với tham quan thực tế… góp phần làm phong phú thêm nội dung, chương trình giáo dục chính trị, tạo sự hăng say trong học tập của cán bộ, chiến sĩ.

Chất lượng giáo dục chính trị được nâng cao

Để nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, Bộ CHQS tỉnh xác định trước tiên phải nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị. Đại tá Châu Văn Quận, Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh: Hàng năm, trước khi bước vào giai đoạn huấn luyện, công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ giảng dạy chính trị được thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, nội dung tập trung vào cập nhật kiến thức mới, bồi dưỡng soạn thảo giáo án và phương pháp giảng. Ngoài ra, việc thông qua, phê duyệt bài giảng, duy trì tổ chức hội thi, hội giảng cán bộ giảng dạy chính trị ở các cấp được thực hiện theo đúng Quy chế giáo dục chính trị trong quân đội. Thông qua đó, đã kịp thời củng cố, bổ sung, nâng cao trình độ, kiến thức, kỹ năng, phương pháp sư phạm cho đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị.

Giáo dục chính trị góp phần nâng cao sức mạnh, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh.

Công tác đầu tư, bảo đảm trang bị, phương tiện giáo dục chính trị được quan tâm đúng mức. Ngoài trang bị được cấp, Bộ CHQS tỉnh đã đầu tư kinh phí trên 1,2 tỷ đồng để sửa chữa, nâng cấp hội trường, nhà văn hóa, phòng truyền thống, Phòng Hồ Chí Minh, mua sắm máy trình chiếu, máy tính, hệ thống âm thanh, sách, báo, tạp chí, tài liệu bổ trợ… đảm bảo phục vụ cho công tác giáo dục chính trị tại đơn vị được tốt hơn.

Nhờ thực hiện đồng bộ các nội dung đổi mới trên, chất lượng công tác giáo dục chính trị trong LLVT tỉnh được nâng lên; hàng năm, Bộ CHQS tỉnh đều hoàn thành tốt kế hoạch giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ và lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; quân số tham gia học tập luôn đạt 100%. Cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu cao, luôn giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, không có hiện tượng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, góp phần xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh đạt trong sạch vững mạnh, LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *