Đóng góp Dự án Luật Biên phòng Việt Nam

Tham gia buổi tiếp xúc cử tri, ngoài lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh, còn có đại diện lãnh đạo các sở, ngành và các huyện.

Các cử tri đã tham gia trao đổi, đóng góp ý kiến xoay quanh việc đặt tên gọi, bố cục và nội dung cơ bản của dự án Luật Biên phòng Việt Nam.

Cử tri góp ý về những quy định chung, quy định phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; giải thích từ ngữ, chính sách của Nhà nước về biên phòng; nguyên tắc thực thi nhiệm vụ của biên phòng và các hành vi cấm; nhiệm vụ biên phòng, lực lượng, biện pháp thực thi nhiệm vụ biên phòng; biện pháp thực thi nhiệm vụ biên phòng và phối hợp thực thi nhiệm vụ biên phòng…

Ông Nguyễn Quốc Hận, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cho biết, thông qua buổi tiếp xúc, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thu thập ý kiến, kiến nghị của cử tri để góp phần xây dựng, hoàn thiện dự án Luật Biên phòng Việt Nam đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất trong hệ thống pháp luật, có tính khả thi cao sau khi được Quốc hội thông qua.

Đồng thời tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và chính quyền địa phương xem xét, giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc mà cử tri đặt ra.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *