Đóng góp lớn của các cá nhân, tổ chức, hệ thống Mặt trận các cấp

Chương trình giao lưu với một số đơn vị làm tốt công tác Mặt trận, thi đua giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới…, tại hội nghị.

Từ năm 2016 đến cuối tháng 6/2020, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh đã vận động, tiếp nhận được gần 260 tỷ đồng (tiền mặt hơn 73 tỷ đồng, còn lại vật chất quy thành tiền); vận động xây dựng mới hơn 1.200 căn nhà và sửa chữa 246 căn nhà Đại đoàn kết, xây dựng 300 cầu giao thông nông thôn, khoan 204 giếng nước; vận động hơn 6.600 tấn gạo, 135.400 suất quà, 477 chiếc xe lăn, 1.427 suất học bổng, 282 xe đạp; khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người nghèo trên 25.200 lượt; vận động hỗ trợ hơn 2.200 thẻ bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo.

Riêng năm 2016, hỗ trợ khôi phục sản xuất sau thiệt hại trên 86 tỷ đồng; phối hợp vận động tặng đột xuất 1.170 suất quà cho hộ nghèo bị thiên tai, sạt lở đất gần 600 triệu đồng.

Giai đoạn 2017 – 2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã chủ trì xây dựng 2.291 mô hình, trong đó có 411 mô hình có hiệu quả đã được công nhận, gắn bảng. Giai đoạn 2018-2020, có 3.076 hộ nghèo, cận nghèo được Mặt trận các cấp đăng ký giúp đỡ thoát nghèo; toàn tỉnh có trên 253 ngàn hộ đạt chuẩn văn hóa (chiếm hơn 86%), 717 ấp, khóm đạt chuẩn văn hóa (chiếm hơn 75%)…

Tuyên dương các tập thể, cá nhân điển hình có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2015 – 2020.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Dũng đánh giá cao đóng góp lớn của các cá nhân, tổ chức, hệ thống Mặt trận các cấp trong tỉnh đã từng ngày tích cực làm công tác Mặt trận ở địa phương, với nhiều sáng kiến hay, mô hình thiết thực… Qua đó, góp sức rất lớn cùng tỉnh nhà trong công tác giảm nghèo, chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị.

Dịp này, 15 tập thể và 55 cá nhân điển hình có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2015 – 2020 được nhận Bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. 

Bên cạnh đó, nhằm ghi nhận, động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong các hoạt động an sinh xã hội, Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu, có nhiều đóng góp cho Quỹ “Vì người nghèo”, chương trình an sinh xã hội và công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *