Dừng thực hiện Nghị quyết 09 của Tỉnh ủy

* Sẽ ban hành chỉ thị thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp

Qua một ngày rưỡi làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, trưa 20/12, Bí thư Tỉnh ủy Dương Thanh Bình phát biểu bế mạc Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ mười tám.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu bí thư cấp ủy, các tổ chức đảng rà soát thật kỹ lại những mặt làm được, chưa được trong thời gian qua, rút ra bài học, đề xuất giải pháp, để từ đó tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, đảng viên chất lượng, hiệu quả, năng động, tích cực, gương mẫu, đáp ứng được nhu cầu cách mạng công nghiệp hiện đại và xu thế hội nhập toàn cầu.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu ngay sau Hội nghị, cơ quan tham mưu cần có đề xuất báo cáo Thường trực Tỉnh ủy về việc thành lập các đảng bộ bộ phận thuộc đảng bộ cơ sở để có chủ trương cụ thể.

Chỉ ra những mặt tồn tại và hạn chế trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thời gian qua, Bí thư Tỉnh ủy cho rằng vẫn còn một bộ phận tổ chức cơ sở đảng có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu yếu, chưa đủ sức phát hiện, giải quyết những vấn đề phức tạp xảy ra ở cơ sở.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên còn chưa thường xuyên. Một số cán bộ, đảng viên bản lĩnh chính trị chưa thật sự vững vàng.

Tính tiên phong, gương mẫu thể hiện chưa rõ, còn nể nang, né tránh, ngại va chạm trong đấu tranh tự phê bình và phê bình. Năng lực, trình độ của một số cấp ủy viên, bí thư cấp ủy, cán bộ, đảng viên chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc, nội dung, chế độ sinh hoạt cấp ủy, chi bộ chậm đổi mới.

Trên cơ sở thực hiện những nghị quyết của Trung ương về xây dựng chính trị, chỉnh đốn Đảng, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng tiếp tục thực hiện nghiêm theo quy định, đồng thời thống nhất kết thúc thực hiện Nghị quyết 09 của Tỉnh ủy.

Về sinh hoạt chi bộ vào ngày 3 hằng tháng, đó đã trở thành nếp quy củ từ lâu nay, cần được tiếp tục phát huy, nhất là đối với các chi bộ khóm, ấp. Tuy nhiên, Đảng không quy định sinh hoạt vào một ngày cụ thể, chỉ quy định mỗi tháng một lần, tùy vào điều kiện thực tế mà vận dụng phù hợp.  

Trong xây dựng và phát triển đô thị trên địa bàn, cần đảm bảo tính bền vững, có tầm nhìn dài hạn, phù hợp với nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội. Quy hoạch phải đi trước một bước và phải đảm bảo tính đồng bộ, Bí thư Tỉnh ủy Dương Thanh Bình nhấn mạnh.

Phát triển đô thị phải đi đôi với nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Chú trọng khai thác và sử dụng hiệu quả, bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường sinh thái, môi trường sống; gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa phát triển đô thị với xây dựng nông thôn mới.

Trên cơ sở những kết quả qua 4 năm thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp của tỉnh, nhận diện những mặt tích cực, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, tới đây, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ có chỉ thị nhằm đẩy mạnh việc thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp của tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Dương Thanh Bình thông tin.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *