Giải quyết dứt điểm, hiệu quả khiếu kiện kéo dài

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Bạch Đằng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Toàn tỉnh hiện có 692 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 213 đảng bộ cơ sở (với 2.357 chi bộ và 5 đảng bộ bộ phận), 479 chi bộ cơ sở. Trong năm 2019 đã kết nạp đảng 1.940 người (đạt 97%), nâng tổng số đảng viên trong Đảng bộ tỉnh 48.249 người. Năm qua, có 18,92% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 87,02% hoàn thành nhiệm vụ; 11,07% hoàn thành nhiệm vụ; 1,89% không hoàn thành nhiệm vụ.

Hội nghị nhận định, tình hình tham nhũng trên địa bàn tỉnh từng lúc còn diễn biến phức tạp, nhất là tình trạng tham nhũng vặt. Các cấp ủy đảng, đơn vị, cơ quan chức năng đã chủ động hơn trong công tác kiểm tra, thanh tra, phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng. Trong năm đã khởi tố 4 vụ, 5 bị can (trong đó có 2 bị can liên quan đến vụ án khởi tố năm 2017). Ngành Thanh tra tỉnh tiến hành 72 đoàn thanh tra hành chính, tổng số tiền phát hiện qua thanh tra 7,3 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi 2 tỷ đồng, kiến nghị khác 7,6 tỷ đồng, kiến nghị xử lý hành chính 20 tổ chức và 104 cá nhân có liên quan.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy kiểm tra 346 tổ chức đảng và 599 đảng viên (201 cấp ủy viên). Qua kiểm tra, kết luận hầu hết các tổ chức đảng và đảng viên thực hiện khá tốt nội dung kiểm tra, bên cạnh đó vẫn tồn tại một bộ phận tổ chức và đảng viên có mặt hạn chế, khuyết điểm đề nghị rút kinh nghiệm, kiểm điểm nghiêm túc; 1 đảng viên vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật. Trong năm đã tiếp nhận 2.919 lượt với 3.751 người, 2.399 vụ việc;  49 đoàn đông người với 347 vụ việc; tiếp nhận 196 đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền (121 vụ việc), đã giải quyết 87 vụ việc (bằng quyết định hành chính); giải quyết 56/56 đơn tố cáo thuộc thẩm quyền…

Hội nghị đồng thời thông qua dự thảo chương trình công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2020; dự thảo báo cáo kết quả thực hiện phong trào thi đua “ Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *