Giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm

Chủ tịch tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương nghiêm túc rút kinh nghiệm và nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực hiện những nhiệm vụ được giao, xác định việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm đến cuối năm 2020. Kết quả này là một trong những cơ sở quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Trong đầu tư công, Cà Mau ưu tiên và tập trung cho đẩy nhanh tiến độ giải ngân các công trình đê, kè ven biển.

Cụ thể từng nội dung, người đứng đầu tỉnh yêu cầu các Sở: Xây dựng, Giao thông vận tải, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tập trung thực hiện hàng loạt các nhóm vấn đề, từ khâu thẩm định hồ sơ đến hướng dẫn, kiểm tra hồ sơ… trong đầu tư công; kịp thời xử lý, tháo gỡ khó khăn cho chủ đầu tư, nhà thầu trong suốt quá trình triển khai dự án; tăng cường công tác kiểm tra, kiên quyết xử lý theo thẩm quyền…

Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp cùng các địa phương, các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư cho các dự án. Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu, xem xét điều chỉnh kịp thời kế hoạch vốn đầu tư công đối với các dự án không giải ngân được, giải ngân chậm sang các dự án có khả năng giải ngân nhanh và có nhu cầu bổ sung nguồn vốn; tổng hợp, báo cáo kết quả giải ngân một cách chi tiết của từng dự án đầu tư theo định kỳ hằng tuần, định kỳ 15 ngày…

Chủ tịch tỉnh cũng yêu cầu các chủ đầu tư giám sát chặt chẽ tiến độ thi công, chất lượng công trình; kiên quyết thay thế nhà thầu thi công, đơn vị tư vấn có năng lực yếu, chậm trễ dẫn đến không đảm bảo tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.

Cà Mau đề ra mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công theo thời gian quy định. Cụ thể, đến hết tháng 8, sẽ giải ngân 100% vốn từ năm 2018, 2019 chuyển sang 2020. Đối với vốn năm 2020, đến cuối tháng 8 giải ngân đạt 65%, cuối tháng 9 giải ngân đạt 75%, cuối tháng 10 đạt 83%, cuối tháng 11 đạt 90%, cuối tháng 12 đạt 97% và trước ngày 31/1/2021 phải giải ngân đạt 100% vốn đầu tư công.

Được biết, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 trên địa bàn tỉnh là 3.609,503 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách trung ương hỗ trợ 1.604,376 tỷ; tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 chuyển sang 2020 là 411,778 tỷ đồng.

Theo con số thống kê của năm 2019, đến ngày 25/12/2019, tỷ lệ giải ngân đạt 2.219,5 tỷ đồng, bằng 74% kế hoạch vốn; cùng kỳ năm 2018 đã giải ngân 2.275,8 tỷ đồng, bằng 66,2% kế hoạch.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *