“Giải quyết khiếu nại tố cáo để yên dân”

Việc tổ chức giám sát như trên là một nội dung hoạt động chuyên đề theo kế hoạch nhiệm vụ năm 2018 của HĐND tỉnh.

Giám sát công tác giải quyết khiếu nại tố cáo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm được thường trực HĐND tỉnh thống nhất thực hiện.

Để chuẩn bị cho cuộc giám sát công tác này của UBND tỉnh và các sở, ngành, trước đó các ban của HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát chuyên đề ở các huyện, thành phố và sở, ngành tỉnh.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, trong 2 năm 2016 – 2017, công tác khiếu nại có chiều hướng giảm.

Đơn thư khiếu nại chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai; bồi thường giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án phát triển kinh tế – xã hội, khiếu nại đòi lại đất cũ, tranh chấp đất đai trong nhân dân qua các thời kỳ. Ngoài ra còn khiếu nại về lĩnh vực chính sách ưu đãi người có công, an sinh xã hội, tư pháp.

Bên cạnh đó, một số vụ việc đã có quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật nhưng người khiếu nại vẫn không đồng tình, tập trung đông người kéo đến cơ quan tỉnh và Trung ương.

Về tố cáo, đơn thư chủ yếu nội dung cán bộ, công chức lợi dụng chức vụ quyền hạn cố ý làm trái trong quản lý, sử dụng đất đai; bao che cán bộ cấp dưới quyền gây thiệt hại quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Trong 2 năm 2016 – 2017, các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã ban hành 145 quyết định giải quyết khiếu nại và 21 kết luận nội dung tố cáo.

Đến cuối năm 2017, trên địa bàn tỉnh có 123 quyết định đã được Chủ tịch UBND tỉnh xem xét giải quyết đúng chính sách, pháp luật nhưng vẫn còn phát sinh khiếu nại.

Nhiều đại biểu còn quan tâm đến công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực này; năng lực của cán bộ tiếp dân còn nhiều hạn chế; việc tham mưu của các cơ quan chuyên môn chưa tới, còn e dè, né tránh; việc giải quyết các quyết định đã có hiệu lực pháp lý chưa có hiệu quả cao…

Buổi giám sát là cơ sở quan trọng để UBND tỉnh nhìn nhận những tồn tại đã qua và là cơ sở quan trọng để triển khai có hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo thời gian tới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *