Hai trường THPT đầu tiên của Cà Mau thực hiện sáp nhập

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hồng Quân trao Quyết định sáp nhập cho đại diện Ban Giám hiệu.

Theo đó, với Trường THPT Cái Nước sau sáp nhập, ông Nguyễn Xuân Lai, Hiệu trưởng Trường THPT Cái Nước tiếp tục giữ chức vụ Hiệu trưởng; ông Bùi Văn Là, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Mai và ông Ngô Thanh Vũ, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Cái Nước giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng.

Tiến sĩ Nguyễn Minh Luân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, trao các Quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng và các phó hiệu trưởng.

Việc sáp nhập các trường học trên địa bàn được thực hiện đảm bảo theo đúng các quy định của pháp luật, phù hợp với quy hoạch mạng lưới trường học đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và tình hình thực tế của các địa phương, nhằm từng bước khắc phục tình trạng trường, lớp nhỏ lẻ; tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc đầu tư cơ sở vật chất, bố trí hợp lý đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, tập trung công tác chỉ đạo chuyên môn, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của huyện.

Nhấn mạnh về mục đích, ý nghĩa của việc sáp nhập, phát biểu tại buổi lễ, Tiến sĩ Nguyễn Minh Luân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo nhà trường tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng để nhân dân và phụ huynh hiểu rõ về chủ trương sáp nhập.

Bên cạnh đó, tập trung sắp xếp ổn định cơ cấu tổ chức, bộ máy nhà trường; thành lập chi bộ, chi ủy, đoàn thể chính trị; phân công nhiệm vụ, sắp xếp cơ sở vật chất phục vụ tốt công tác dạy học và thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục ở địa phương.

Đây là hai trường THPT đầu tiên trong tỉnh sáp nhập khi thực hiện chủ trương của Trung ương và chỉ đạo của tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *