Hạn chế rủi ro cho doanh nghiệp từ những chương trình hỗ trợ pháp lý

Là một trong những đơn vị được giao khá nhiều nhiệm vụ quan trọng trong việc hỗ trợ pháp lý (HTPL) cho DN, thời gian qua, Sở Tư pháp đã thường xuyên kiện toàn đội ngũ đảm nhận nhiệm vụ này. Theo đó, hiện toàn tỉnh có hơn 100 người của 35 đơn vị được cử thực hiện công tác HTPL cho DN.

Đầu năm 2019, Sở Tư pháp tham mưu xây dựng, trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chương trình số 01/CTr-UBND về hỗ trợ pháp lý cho DN trên địa bàn tỉnh. Trong đó, tập trung vào 7 nhóm giải pháp thực hiện, với 15 mục tiêu cụ thể cho 2 nhóm đối tượng chính là cơ quan quản lý nhà nước và DN. Theo đó, Sở Tư pháp đã triển khai thực hiện chương trình đến các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, đồng thời tổ chức hội nghị triển khai văn bản pháp luật mới cho 230 đại biểu, trong đó có đội ngũ làm công tác HTPL cho DN. Song song đó, Sở Tư pháp phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các hội và hiệp hội DN tỉnh tham mưu xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch HTPL cho DN nhỏ và vừa.

Thời gian qua, pháp lý trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp là một trong những nội dung quan trọng mà doanh nghiệp luôn quan tâm và gặp vướng mắc.

Cũng trong năm 2019, các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện đã chủ trì, phối hợp với các tổ chức đại diện của DN xây dựng kế hoạch, tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho nhiều lượt DN tại địa phương. Các hoạt động bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho DN được thực hiện đa dạng với nhiều hình thức như hội nghị đối thoại với người dân, DN; mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; tập huấn về đầu tư theo hình thức đối tác công tư, hội nghị triển khai văn bản quy phạm pháp luật; tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền và hòa giải ở cơ sở…

Hoạt động thông tin pháp lý cho DN ngày càng nâng cao cả về số lượng và chất lượng cũng như hình thức thực hiện. Nhiều đơn vị đã xây dựng chuyên trang, chuyên mục pháp luật về DN trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị mình: Công an tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Công thương, Cục Thuế… Trên cơ sở đó, thường xuyên cập nhật và đăng tải các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo điều hành của Trung ương, của địa phương, các tin, bài có liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN.

Cuối năm 2017, UBND tỉnh ban hành Chương trình hỗ trợ pháp lý cho DN (Chương trình 06), đây được xem là mắt xích quan trọng trong nhiều giải pháp nhằm thu hút đầu tư, phát triển DN, đồng thời thông qua hoạt động của Chương trình sẽ góp phần cải thiện đáng kể Chỉ số CPI tỉnh.

Chương trình này sẽ huy động trách nhiệm của tất cả các ngành. Thuộc lĩnh vực ngành nào quản lý liên quan đến hoạt động DN thì phải đảm bảo công khai các thông tin kịp thời để DN chia sẻ. Khi có thể chế pháp lý mới ban hành, phải kịp thời thông tin để DN thực hiện cũng như hiểu được đối với từng thể chế, DN được thụ hưởng những gì từ cơ chế chính sách đối với ngành mình quản lý.

Mới đây, tỉnh cũng đã xây dựng và triển khai Chương trình hỗ trợ pháp lý cho DN nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2020 – 2025 và những năm tiếp theo. Theo đó, những mục tiêu cụ thể mà Chương trình hướng đến là khắc phục cơ bản tình trạng DN gặp khó khăn trong việc tiếp cận, tìm hiểu các thông tin pháp luật có liên quan. Đáp ứng cơ bản yêu cầu bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh dành cho người quản lý DN và kỹ năng, nghiệp vụ cho người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho DN nhỏ và vừa.

Bên cạnh đó, tạo điều kiện để DN, hỗ trợ, nâng cao năng lực của cán bộ, công chức, cơ quan, tổ chức thực hiện công tác HTPL cho DN nhỏ và vừa; thúc đẩy sự phát triển của tổ chức pháp chế trong các DN nhỏ và vừa.

Huy động, khuyến khích mọi nguồn lực của tỉnh để hình thành và phát triển mạng lưới tư vấn pháp luật DN. Hoàn thiện mạng lưới tư vấn pháp luật bao gồm: Luật gia, cộng tác viên tư vấn pháp luật cho DN trên các lĩnh vực khó khăn trong công tác tiếp cận với thông tin pháp luật.

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về DN cho những người quản lý DN nhỏ và vừa, người lao động làm việc trong các DN nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh và các đối tượng có liên quan khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *