HĐND tỉnh thông qua 8 nghị quyết

Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Hiện phát biểu bế mạc Kỳ họp.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Trần Văn Hiện đề nghị UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết, sớm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh tổ chức theo dõi, giám sát việc thực hiện các nghị quyết.

Chủ tịch HĐND tỉnh kêu gọi các cấp chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo; kịp thời ứng phó trước thiên tai, dịch bệnh; vượt qua khó khăn, thách thức; tranh thủ, tận dụng thời cơ; hoàn thành cao nhất nhiệm vụ năm 2020, thiết thực lập thành tích chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trước đó, các đại biểu đã biểu quyết, thống nhất thông qua 8 nghị quyết về các nội dung: Bãi bỏ Nghị quyết số 22/2013/NQ-HĐND ngày 5/12/2013 của HĐND tỉnh Cà Mau về tuyển chọn trí thức trẻ về công tác ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cà Mau; điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 và năm 2019 chuyển sang năm 2020; điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Cà Mau, giai đoạn 2016 – 2020; ban hành Danh mục bổ sung dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2020 tỉnh Cà Mau; phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh; quy định nội dung chi, mức hỗ trợ từ nguồn ngân sách địa phương cho hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Cà Mau; quy định mức thu một số dịch vụ phục vụ hoạt động bán trú tại các trường mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ sữa tươi, góp phần cải thiện dinh dưỡng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *