Hội thảo trình diễn máy cấy lúa Kubota

Mô hình được trình diễn tại ruộng ông Trịnh Hoàng Hiệp, ấp Rạch Cui, xã Khánh Bình, huyện Trần Văn Thời, với diện tích 10.000m2. Giống lúa sử dụng là OM6162, mạ gieo 13 ngày, thời gian sinh trưởng là 105 ngày bằng máy cấy KubotaSPW 48C – Nhật Bản.

Theo các nhà khoa học, ưu điểm của máy cấy lúa Kubota là đảm bảo hàng và khoảng cách cấy; cân đối được không khí và ánh sáng mặt trời; tiết kiệm được nguồn giống đáng kể; đảm bảo được thời vụ và năng suất cao hơn từ 5% – 10% so với cấy bằng tay.

Trong thời gian tới, Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư tỉnh sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình này nhằm thúc đẩy cơ giới hóa vào sản xuất một cách đồng bộ, góp phần xây dựng nông thôn mới./.

200-101

400-101

70-410

200-120

MB2-703

070-462

70-462

70-461

070-410

JN0-102

70-411

70-483

070-461

220-802

200-101

400-101

70-410

200-120

MB2-703

070-462

70-462

70-461

070-410

JN0-102

70-411

70-483

070-461

220-802

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *