Kết quả khảo nghiệm và sản xuất lúa giống vụ hè thu 2018

Hàng năm, Trung tâm Giống nông nghiệp tỉnh Cà Mau thực hiện nghiên cứu, khảo sát, sản xuất thử, trình diễn để chọn ra những giống lúa mới có triển vọng cao, phù hợp với nhu cầu của thị trường.

Từ đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh sẽ bổ sung vào cơ cấu giống lúa sản xuất của tỉnh và tổ chức sản xuất nhân giống lúa, cung ứng phục vụ cánh đồng lớn và bà con nông dân sản xuất trong và ngoài tỉnh.

Cụ thể, vụ hè thu 2018, Trung tâm khảo nghiệm bộ giống lúa lai 8 giống, nhìn chung đều phát triển tốt; khảo nghiệm bộ giống lúa thuần 20 giống, hiện lúa đang trổ chín và chờ thu hoạch.

Đồng thời, Trung tâm sản xuất thử và trình diễn 25 giống, như: OM 461, OM 462, OM 464, Đài Thơm 8, Camau 1, Camau 4, Camau 7, LS 10, sói lùn… Hiện lúa cũng đã trổ chín, chờ thu hoạch.

Qua đánh giá, Trung tâm Giống nông nghiệp tỉnh nhận xét: Các giống lúa khảo nghiệm nhìn chung cho năng suất cao và có khả năng đưa vào áp dụng, nhân rộng trong sản xuất.

Tại đây, Viện lúa Đồng bằng sông Cửu Long cũng tổ chức tập huấn quy trình kỹ thuật sản xuất giống lúa OM 8959 và OM 1735; thuộc Dự án Sản xuất thử hai giống chịu mặn OM 8959 và OM 1735 tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *