Khắc phục tình trạng trì trệ trong thực hiện nhiệm vụ được cấp thẩm quyền giao

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các địa phương quản lý chặt chẽ việc nuôi tôm công nghiệp, không để người dân nuôi tôm tự phát, không đúng quy hoạch tại những nơi chưa có cơ sở hạ tầng phục vụ nuôi tôm công nghiệp. Đồng thời, khuyến khích người dân phát triển các mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện, địa lý, thổ nhưỡng tại địa phương. Phối hợp với UBND huyện, TP. Cà Mau đẩy mạnh công tác giám sát, hỗ trợ, hướng dẫn người dân trong việc nuôi tôm công nghiệp trong mùa khô, đặc biệt là nuôi tôm siêu thâm canh, đảm bảo đúng quy trình, hạn chế thấp nhất rủi ro, dịch bệnh có thể gây thiệt hại trong sản xuất và ô nhiễm môi trường. Thu hoạch dứt điểm trà lúa vụ 2, đẩy mạnh công tác cày ải để chuẩn bị đất cho vụ lúa hè thu năm 2018.

Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 689/CT-TTg ngày 18/5/2010, Công điện số 732/CĐ-TTg ngày 28/5/2017, Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 13/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng nghiên cứu, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh ban hành quy định về biện pháp chế tài, xử lý đối với những trường hợp tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài theo hướng tịch thu bằng thuyền trưởng, rút giấy phép hành nghề tàu cá đối với các trường hợp vi phạm. Tăng cường kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị chủ rừng khu vực U Minh Hạ và rừng cụm đảo thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng theo phương án được duyệt; tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, đặc biệt xử lý nghiêm các vụ việc chống người thi hành công vụ.

Các địa phương cần hướng dẫn người dân trong việc nuôi tôm công nghiệp trong mùa khô, đặc biệt là nuôi tôm siêu thâm canh, đảm bảo đúng quy trình, hạn chế thấp nhất rủi ro, dịch bệnh có thể gây thiệt hại trong sản xuất và ô nhiểm môi trường. Ảnh: TRẦN TUẤN

Văn phòng Điều phối các chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, ưu tiên phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập và đầu tư hạ tầng 5 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. Đồng thời, tiếp tục quan tâm, đảm bảo đáp ứng các tiêu chí nông thôn mới cho các xã đã được công nhận nông thôn mới. Các ngành, địa phương, các chủ đầu tư tích cực giải ngân các nguồn vốn và quyết toán các công trình hoàn thành còn tồn đọng. Riêng Dự án nâng cấp đô thị TP. Cà Mau, yêu cầu UBND TP. Cà Mau quyết liệt hơn trong quản lý thực hiện dự án, kịp thời tháo gỡ khó khăn, đảm bảo hoàn thành dự án theo thời hạn (đã được gia hạn đến tháng 6/2018), trường hợp vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

Yêu cầu các chủ đầu tư, UBND huyện, TP. Cà Mau, tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án. Sở Giao thông vận tải, các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình, hạ tầng đường bộ trong mùa khô năm 2018; trong đó đặc biệt chú ý thực hiện kế hoạch vốn bảo trì đường bộ, kịp thời khắc phục, sửa chữa hư hỏng các tuyến đường, đáp ứng nhu cầu lưu thông, vận chuyển hàng hóa của người dân. Đối với các dự án đô thị, khu dân cư vẫn chưa hoàn thiện cơ sở hạ tầng, giao Sở Xây dựng làm việc với các chủ đầu tư, xác định lại thời gian hoàn thành dự án; đồng thời, đề xuất giải pháp xử lý, chế tài đối với các chủ đầu tư thực hiện không đúng thời gian cam kết; văn bản gửi về UBND tỉnh trong tháng 4.

Sở Giáo dục và Đào tạo tập trung chỉ đạo tổ chức tốt nhiệm vụ dạy và học, đặc biệt là công tác chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia thời gian tới. UBND huyện, TP. Cà Mau rà soát lại cơ sở vật chất trường học, khẩn trương xây dựng kế hoạch sửa chữa trường lớp để đảm bảo triển khai thực hiện trong thời gian nghỉ hè. Sở Y tế tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh nâng cao chất lượng trong việc khám, chữa bệnh; tích cực phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thanh toán, quyết toán Bảo hiểm y tế. Rà soát, thống kê số lượng thiết bị y tế chưa được sử dụng (do thiếu đội ngũ cán bộ chuyên môn) của các đơn vị y tế cấp xã; báo cáo UBND tỉnh trong tháng 4. Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức tốt Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay của đồng bào dân tộc Khmer, đảm bảo vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường triển khai, đôn đốc ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước theo mô hình chính quyền điện tử, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ tốt nhất người dân và doanh nghiệp, đặc biệt là phục vụ công tác cải cách hành chính.

Các ngành, các cấp tiếp tục bám sát Kế hoạch cải cách hành chính, Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2018, Kế hoạch cải thiện và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tiếp tục cải thiện thứ hạng chỉ số PCI. Các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện rà soát TTHC; khẩn trương cập nhật, đăng tải đầy đủ nội dung TTHC trên Cổng thông tin điện tử tỉnh theo quy định (giao Sở Nội vụ rà soát, đôn đốc đối với 72 TTHC chưa đăng tải). Đồng thời, có kế hoạch tuyên truyền, hướng dẫn người dân giải quyết TTHC qua môi trường mạng Internet, đặc biệt là những TTHC ở cấp độ 3 và 4.

Rà soát, triển khai thực hiện lại các quyết định hành chính đã có hiệu lực nhưng chưa được thi hành, kịp thời báo cáo, đề xuất cơ quan thẩm quyền tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức năm 2017; tránh tình trạng nể nang, hình thức, đối phó. Giao Văn phòng UBND tỉnh khẩn trương rà soát, tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính và nhiệm vụ cải thiện, nâng cao từng chỉ số thành phần của chỉ số PCI đối với các sở, ban, ngành liên quan; báo cáo Thường trực UBND tỉnh để làm cơ sở đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2017.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân định kỳ hoặc đột xuất; thường xuyên nắm địa bàn, giải quyết kịp thời những vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền ngay từ khi mới phát sinh. Bên cạnh đó cần tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm những vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài. Tiếp tục thực hiện các biện pháp ngăn chặn có hiệu quả tình trạng ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài và giảm thiểu tai nạn trên biển; đẩy mạnh các giải pháp phòng, chống tai nạn về điện; phòng, chống cháy, nổ…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *