Khai mạc Kỳ họp thứ bảy – HĐND tỉnh Khóa IX: Đẩy mạnh tái cơ cấu lại nền kinh tế

Có 20 báo cáo được thông qua tại Kỳ họp, trong đó có 17 báo cáo được trình bày trực tiếp tại hội trường. Kỳ họp lần này sẽ thông qua 15 tờ trình và dự thảo nghị quyết, trong đó có 6 tờ trình, nghị quyết thuộc lĩnh vực quy phạm pháp luật; 9 tờ trình, nghị quyết cá biệt.

Một nội dung quan trọng tại Kỳ họp lần này là sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 28 vị giữ chức vụ do đại biểu HĐND tỉnh bầu (trừ 2 vị không đủ thời gian lấy phiếu, do mới nhận nhiệm vụ và bị kỷ luật).

Kỳ họp dành phần lớn thời gian cho chất vấn và trả lời chất vấn, tập trung vào 2 nhóm vấn đề chính: Những nội dung đã chất vấn, trả lời chất vấn tại Kỳ họp trước chưa được cử tri đồng tình, những vấn đề mới phát sinh được cử tri và dư luận xã hội quan tâm.

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Trần Văn Hiện cho biết kinh tế – xã hội (KT-XH) của tỉnh tiếp tục phát triển và tăng trưởng khá, 12/12 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Trong giai đoạn 2016 – 2018, có 12 chỉ tiêu gần đạt và vượt kế hoạch, đáng chú ý là các chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới, tổng sản phẩm trong tỉnh, tỷ lệ giảm hộ nghèo, giải quyết việc làm…

Việc lấy phiếu tín nhiệm lần này là nhằm mục đích nâng cao hiệu quả giám sát của HĐND tỉnh, giúp cho người được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để phấn đấu, rèn luyện và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; là cơ sở quan trọng để cơ quan chức năng xem xét, đánh giá, bố trí và sử dụng cán bộ.

Kỳ họp dự kiến sẽ kết thúc vào trưa 7/12.

Tăng trưởng khá nhưng chưa cao

Đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển KT-XH tại Hội trường trong phiên làm việc sáng nay do Chủ tịch UBND tỉnh, ông Nguyễn Tiến Hải trình bày cho thấy kinh tế thủy sản tiếp tục khẳng định là ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp quan trọng vào phát triển KT-XH của tỉnh. Lĩnh vực nông nghiệp phát triển ổn định. Sản xuất công nghiệp, tiêu thủ công nghiệp phát triển khá theo hướng nâng cao giá trị gia tăng…

Nhìn nhận những mặt tồn tại và hạn chế, ông Nguyễn Tiến cho rằng tăng trưởng của tỉnh hiện chưa cao, chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm; hệ thống kết cấu hạ tầng KT-XH tuy được tập trung đầu tư nhưng chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; tốc độ đô thị hóa còn chậm; chưa thu hút được các nhà đầu tư lớn để khai thác các tiềm năng, lợi thế riêng biệt của tỉnh, nhất là về du lịch, cảng biển, năng lượng tái tạo.

Tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai gây ra tình trang sạt lở bờ biển, bờ sông ngày càng phức tạp, gây thiệt hại lớn và tình hình ô nhiễm môi trường vẫn còn diễn ra ở một số nơi làm ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của người dân…  

Chỉ rõ những nguyên nhân đến từ sự chủ quan, ông Nguyễn Tiến Hải nhận định công tác lãnh đạo, điều hành của một số cơ quan, đơn vị có lúc, có nơi chưa quyết liệt, còn thụ động, trông chờ, đùn đẩy trách nhiệm. Quản lý địa bàn và tổ chức thực thi chức trách, nhiệm vụ được giao ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị còn hạn chế. Sự phối hợp giữa các cấp, các ngành chưa chặt chẽ. Việc xác định một số chỉ tiêu thiếu tính khả thi, chưa đủ nguồn lực để thực hiện…

Bài học rất quan trọng trong chỉ đạo điều hành

Thực tiễn cho thấy, ở đâu cấp ủy, chính quyền, cá nhân người đứng đầu tập trung lãnh đạo, chi đạo điều hành quyết liệt, cụ thể, sâu sát thực tiễn, đổi mới, sáng tạo, chủ động và linh hoạt hơn, thì ở đó đạt kết quả tích cực hơn.

Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, đây là bài học kinh nghiệm rất quan trọng đối với từng cấp, từng ngành trong chỉ đạo điều hành để có những giải pháp phù hợp, kịp thời khắc phục hiệu quả những hạn chế, yếu kém, tạo nền tảng cho phát triển nhanh và bền vững hơn trong thời gian tới.

Để nâng cao cao hơn nữa kết quả đạt được trong thời gian còn lại của năm 2018 và những năm cuối nhiệm kỳ, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cả hệ thống chính trị, cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành cần tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng độ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra. Quyết liệt trong cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi hơn nữa cho sản xuất kinh doanh. Làm tốt công tác phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu…

UBND tỉnh đề ra 14 nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong năm 2019, trong đó tập trung đẩy mạnh tái cơ cấu lại nền kinh tế; chú trọng tăng trưởng chất lượng, hiệu quả, bền vững… với mục tiêu tăng trưởng 7%, thu ngân sách đạt 4.569 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu đạt 1,2 tỷ USD.

Trong sáng nay, ngoài các báo cáo về KT-XH, ngân sách, Kỳ họp thông qua báo cáo của các cơ quan tư pháp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *