Khánh Hòa đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới

Tuyến lộ giao thông nông thôn về Ấp 6, ấp có đông đồng bào dân tộc sinh sống của xã.

Sau gần 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM, đến nay xã Khánh Hòa đạt 19/19 tiêu chí. Về Khánh Hòa hôm nay, diện mạo xã thay đổi rõ nét. Đời sống người dân nâng lên, giao thông nông thôn nối liền; hệ thống giáo dục, y tế được đầu tư… đáp ứng tốt nhu cầu của người dân. Từ một xã đặc biệt khó khăn của huyện U Minh, thuộc diện xã 135 với tỷ lệ hộ nghèo 20,15% (năm 2010), đến nay tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 5,77%; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 30 triệu đồng/người/năm.

Đa số các thành viên Hội đồng thẩm định thống nhất với kết quả thực hiện 19/19 tiêu chí tại các địa phương; biểu dương sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền và nhân dân trong xây dựng NTM. Bên cạnh đó, các thành viên hội đồng lưu ý địa phương cần vận động nhân dân tích cực làm hàng rào cây xanh; tận dụng đất trống trồng hoa màu tăng thu nhập; quan tâm xây dựng đường giao thông ấp, xóm (còn 30% lộ ấp, xóm chưa được đầu tư); hỗ trợ người dân xây dựng cầu, nhà vệ sinh; cần có giải pháp hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo thoát nghèo bền vững…

Trên cơ sở nhận xét, đánh giá của các tổ khảo sát, Hội đồng thẩm định sẽ tổng hợp trình Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM tỉnh xem xét.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *