Khánh thành Trường Mầm non Hoa Hướng Dương

Công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng với 2 phòng học kiên cố; tổng kinh phí hơn 500 triệu đồng, thông qua vận động của Ban Từ thiện Xã hội Phật giáo tỉnh và đối ứng của Phòng Giáo dục huyện Đầm Dơi.

Trường đưa vào sử dụng giải quyết chỗ nơi học tập cho gần 50 cháu lớp Chồi và Lá; trước đây phải mượn tạm phòng học cũ, xuống cấp.

Trường Mầm non Hoa Hướng Dương được xây dựng trên phần đất 800m2, do gia đình ông Lâm Văn Tòng hiến tặng.

Đây cũng là công trình được Đoàn khối Dân Chính Đảng chọn làm công trình thanh niên cấp tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *