Kiên quyết không để xảy ra điểm nóng, khiếu kiện kéo dài

Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Cà Mau có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Bạch Đằng, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Dũng.

Năm 2019 là năm kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc và 70 năm tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Việt Nam năm thứ hai liên tiếp đạt và vượt toàn bộ 12 chỉ tiêu kinh tế – xã hội chủ yếu, trong đó có 5 chỉ tiêu vượt kế hoạch; tăng trưởng kinh tế đạt 7,02%. Mục tiêu xây dựng nông thôn mới hoàn thành trước 2 năm; tỷ lệ hộ nghèo còn khoảng 4%. Quốc phòng – an ninh được giữ vững, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ. Hoạt động đối ngoại được đẩy mạnh, góp phần nâng cao vị thế và uy tín của đất nước trong khu vực và trên thế giới. Niềm tin của các tầng lớp nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị được củng cố.

Năm 2019, việc triển khai 6 nội dung được Ban Dân vận Trung ương và Ban Cán sự đảng Chính phủ đề ra trong “Năm dân vận chính quyền” đạt kết quả tốt. Nhiều giải pháp, mô hình “Dân vận khéo” được triển khai thực hiện mang lại hiệu quả tích cực. Trong năm, các địa phương đã tiếp 400.097 lượt công dân, với 246.375 vụ việc, 3.877 lượt đoàn đông người (so với năm 2018, tăng 4,9% số lượt công dân và tăng 13,6% số vụ việc, giảm 1,9% số lượt đoàn đông người); giải quyết 28.428 vụ việc khiếu nại, tố cáo, đạt 86,2%, qua đó thu hồi cho Nhà nước, trả lại cho tập thể, cá nhân 205,5 tỷ đồng, 24,1ha đất, xử lý vi phạm 597 người.

Tại Hội nghị, có nhiều tham luận được trình bày, nội dung chia sẻ những mô hình hình, những kinh nghiệm đúc kết được trong quá trình thực hiện công tác dân vận tại các địa phương.

Theo Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, trong năm 2019, các cấp, ngành cả nước đã “soắn tay áo” làm nên một năm dân vận chính quyền đầy màu sắc. Từ đó đã góp phần rất lớn trong công tác chăm lo đời sống nhân dân, góp phần chung vào kết quả phát triển kinh tế – xã hội nước nhà.

Thủ tướng chỉ đạo, năm 2020 là năm đẩy mạnh công tác dân vận khéo trong hệ thống chính trị, vì vậy công tác dân vận của cơ quan hành chính Nhà nước các cấp cần tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng về công tác dân vận, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về nhận thức và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu chính quyền các cấp đối với công tác dân vận. Tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực đời sống xã hội; cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính. Đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tăng cường thanh tra kỷ cương công vụ. 

Tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; thực hiện nghiêm Luật Tiếp công dân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp. Tăng cường công tác đối thoại, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật những kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân. Kiên quyết không để xảy ra điểm nóng, khiếu kiện kéo dài; bảo vệ an ninh không gian mạng…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *