Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh ban hành 25 Nghị quyết

Cụ thể, HĐND tỉnh thông qua các Nghị quyết về: Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2020; Phê chuẩn quyết toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2018; Dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2020; Phân bổ dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2020; Bổ sung danh mục dự án vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 tỉnh Cà Mau; Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 và kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 chuyển sang năm 2019; Điều chỉnh, phân bổ dự toán chi ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Cà Mau năm 2018 chuyển sang năm 2019 (nguồn vốn sự nghiệp); Bổ sung kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2020 tỉnh Cà Mau.

Đại biểu biểu quyết thông qua ban hành Nghị quyết.

Trên lĩnh vực đầu tư công, kỳ họp thông qua các Nghị quyết về: Ý kiến đề xuất chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng cầu sông Ông Đốc (huyện Trần Văn Thời); Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá kết hợp bến cá Khánh Hội (huyện U Minh); Về việc giao quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án nhóm B, nhóm C thuộc nguồn vốn ngân sách cấp tỉnh quản lý.

Về mặt chính sách, HĐND tỉnh đã quyết nghị ban hành chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; chính sách hỗ trợ, cho vay đối với các hộ Làng nghề thuộc Công viên Văn hóa – Du lịch Mũi Cà Mau và đối tượng xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh; chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Bên cạnh đó, thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với ng ười hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở ấp, khóm dôi dư do sắp xếp trên địa bàn tỉnh; quy định chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ở ấp, khóm và mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của ấp, khóm trên địa bàn tỉnh.

HĐND tỉnh cũng thông qua Nghị quyết ban hành Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2020 – 2024) trên địa bàn tỉnh Cà Mau; ban hành Danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng rừng năm 2020 trên địa bàn tỉnh Cà Mau và dự án bị huỷ bỏ; đặt tên 7 tuyến đường trên địa bàn huyện Cái Nước, huyện Đầm Dơi, huyện Năm Căn; giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh; quy định nội dung, mức chi thực hiện Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh; về giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh Cà Mau năm 2020; việc phê duyệt số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và biên chế các hội có tính chất đặc thù của tỉnh Cà Mau năm 2020.

Về công tác cán bộ, tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về việc giải thể Sở Ngoại vụ tỉnh Cà Mau; sáp nhập Ban Dân tộc HĐND tỉnh vào Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *