Mức lương trung bình công chức, viên chức, lao động còn thấp

Công đoàn viên chức tỉnh hiện có 74 công đoàn cơ sở trực thuộc, với 4.569 công chức, viên chức, lao động (CCVCLĐ)/1,592 nữ, giảm 136 CCVCLĐ so với năm 2017.

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị đội ngũ cán bộ, CCVCLĐ nhìn chung đáp ứng yêu cầu công việc, đáp ứng tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Trần Thanh Phong (trái), Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh, trao Cờ thi đua xuất sắc của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho Công đoàn cơ sở Báo ảnh Đất Mũi.

6 tháng đầu năm, việc làm, tiền lương cơ bản của CCVCLĐ trong tỉnh ổn định, bình quân 5 triệu đồng/người/tháng. Tuy nhiên, tiền lương và thu nhập vẫn còn thấp so với mặt bằng chung, một bộ phận CCVCLĐ phải thuê nhà trọ, do đó cuộc sống còn nhiều khó khăn.

Tại Hội nghị, nhiều ý kiến tham luận quan tâm một số vấn đề: Phát triển đoàn viên Công đoàn mới tại một số đơn vị gặp nhiều khó khăn, do việc tinh giảm biên chế và không nhận người mới; một số đơn vị mong muốn được quan tâm hơn nữa việc vận động các nguồn quỹ, xã hội hóa xây dựng Mái ấm Công đoàn…

Dịp này, Ban Chấp hành Công đoàn viên chức tỉnh trao Cờ thi đua xuất sắc của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho Công đoàn cơ sở Báo ảnh Đất Mũi, với thành tích “Công đoàn cơ sở vững mạnh có phong trào thi đua xuất sắc năm 2017”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *