Nâng cao năng suất và chất lượng bánh phồng tôm Năm Căn

Với diện tích sử dụng 80m², thiết bị có công suất thiết kế 320kg nguyên liệu/lần sấy/8 giờ, bình quân công suất sản xuất 5.200kg sản phẩm/tháng.

Qua thời gian vận hành, thử nghiệm, so sánh hiệu quả kinh tế sau khi được đầu tư máy móc, lợi nhuận tăng lên gần 20 triệu đồng/tháng.

Thiết bị sấy bánh phồng tôm có tổng vốn đầu tư hơn 490 triệu đồng, trong đó Đề án Khuyến công tỉnh hỗ trợ 178 triệu đồng, còn lại là đối ứng của cơ sở thụ hưởng. Dự kiến, khả năng hoàn vốn trong khoảng 9 tháng.

Đề án nhằm hỗ trợ Cơ sở sản xuất Bánh phồng tôm Phúc Nhân hoàn thiện và chủ động quy trình sản xuất, nâng cao năng suất, giảm chi phí, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *