Nâng cao vai trò, tầm quan trọng của báo, tạp chí Đảng

Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Cà Mau.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe lãnh đạo các đơn vị chia sẻ một số nội dung liên quan: Báo Nhân Dân thông tin chuyên đề “Công tác triển khai Thông báo kết luận 173-TB/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng”; Tạp chí Cộng sản thông tin chuyên đề “Mô hình đọc, vận dụng Tạp chí Cộng sản – thực trạng và giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả Thông báo kết luận 173-TB/TW của Ban Bí thư trong thời gian tới”; Hội Nhà báo Việt Nam thông tin chuyên đề “Kết quả 15 năm thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng; những nội dung cơ bản của Chỉ thị 43-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới”; Công ty Phát hành báo chí Trung ương tham luận chuyên đề “Giải pháp giữ và tăng sản lượng phát hành báo Đảng”…

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng đề nghị các cơ quan báo, tạp chí của Đảng tập trung nâng cao chất lượng nội dung và hình thức các ấn phẩm để phục vụ tốt hơn nhu cầu của bạn đọc.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị cần quán triệt, thực hiện nghiêm túc Thông báo kết luận 173-TB/TW của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng”, nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của các cấp ủy đảng, tổ chức đảng, các cấp, các ngành về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của báo, tạp chí của Đảng.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu, cần thực hiện tốt việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Trong đó, chú trọng thực hiện tốt nội dung: Bảo đảm mỗi chi bộ, đảng bộ đều có Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản và báo đảng bộ địa phương.

“Đặc biệt, với tư cách là chiến sĩ, đội ngũ những người làm báo tiếp tục trau dồi, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao chất lượng nội dung, đổi mới hình thức, góp phần đắc lực vào sự nghiệp đổi mới đất nước, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu thông tin của người dân”, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *