Ngày 2/4, khai mạc Kỳ họp thứ tám (bất thường)

Ông Đỗ Trung Tín – Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh thông tin thời gian, nội dung Kỳ họp thứ tám (bất thường) tại cuộc họp báo báo chí.

Kỳ họp sẽ chỉ diễn ra trong buổi sáng 2/4 với 5 nội dung quan trọng, tập trung thông qua 11 Tờ trình và ban hành 11 Nghị quyết (7 Nghị quyết cá biệt, 4 Nghị quyết quy phạm pháp luật). Có 6 Nghị quyết liên quan đến việc phân bổ, bổ sung chủ trương đầu tư đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 và năm 2019.

Tại Kỳ họp này, các đại biểu sẽ thông qua Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế – Ngân sách và Ban Văn hóa – Xã hội; dành 60 phút cho nội dung thảo luận Tổ tại Hội trường, giải trình các vấn đề đại biểu đặt ra cũng như nêu giải pháp phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *