Nghiêm cấm người dân vào rừng U Minh Hạ!

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải đến tận những nơi là điểm nóng xâm nhập mặn, trực tiếp tiến hành đo độ mặn, chỉ đạo khắc phục tình hình.

Theo báo cáo của các địa phương, chủ rừng, ngành chuyên môn, đến nay diện tích rừng đang ở mức cảnh báo cháy cấp cực kỳ nguy hiểm trên 40.000ha. Nhiều tuyến kinh trong lâm phần đã cạn nước, gây khó khăn trong công tác phòng và chữa cháy khi có tình huống xảy ra.

Nhiều diện tích rừng đang khô cháy, chỉ cần một bất cẩn nhỏ, lửa sẽ bùng phát, công tác chữa cháy sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

Do chưa làm tốt công tác quản lý cũng như hoàn thiện hệ thống công trình nên vẫn còn tình trạng người dân tự ý đưa nước mặn vào vùng ngọt hóa để nuôi tôm, vào diện tích lâm phần, gây ảnh hưởng khá nghiêm trọng đến tình hình sản xuất của một bộ phận người dân và các chủ rừng.

Động viên, căn dặn các lực lượng đang trực canh giữ rừng.

Kiểm tra thực tế, đến tận những điểm bức xúc do ảnh hưởng của tình hình hạn hán, khô hạn, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải đề nghị xử lý nghiêm, dứt điểm những người tự ý đưa nước mặn làm ảnh hưởng đến sản xuất vùng ngọt hóa, đất lâm phần. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, nghiêm cấm người dân vào rừng, ai vi phạm xử lý nghiêm; trực canh nghiêm túc nhằm kịp thời phát hiện, chủ động trong chữa cháy rừng. Mở rộng hệ thống nối mạng nhằm cung cấp nước sinh hoạt tại những vùng hạn hán.

Trong phòng chống hạn hán, nhiệm vụ cấp bách lúc nầy phải được thực hiện nghiêm túc trên quan điểm không để một người dân nào phải đói vì thiếu lượng thực, khát vì không có nước ngọt để uống, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải chỉ đạo kiên quyết và nhấn mạnh nơi nào để xảy ra tình trạng trên, chính quyền địa phương phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước Chủ tịch UBND tỉnh.

Chỉ đạo những vấn đề cần tập trung thực hiện mang tính cấp bách, những nội dung mang tầm nhìn chiến lược, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải đề nghị cần tiến hành nạo vét những tuyến kinh bao nhằm trữ nước, kết nối các tuyến kinh trục phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, cũng như tạo điều kiện thuận lợi trong giao thông để phát triển kinh tế rừng, ngăn chặn xâm nhập mặn…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *