Người “giúp việc” sáng tạo, tận tâm

Sinh ra và lớn lên trên vùng đất khó xã Khánh Hòa, huyện U Minh, từ thời thanh niên, ông Lâm Quang Gẫm đã quyết chí học hành với hoài bão phục vụ quê hương. Tính cách điềm đạm, trách nhiệm, ông Lâm Quang Gẫm được tin tưởng giao giữ nhiều cương vị quan trọng: Trưởng phòng Tài chính huyện U Minh; Phó Chủ tịch, Chủ tịch UBND huyện U Minh; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh và giữ vai trò Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh từ năm 2004 cho đến nay.

Ông Lâm Quang Gẫm (bìa phải) nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.

Qua thực tiễn công tác, cùng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, ông Lâm Quang Gẫm nhận định: Văn phòng không phải là cỗ máy giúp việc đơn thuần như một số người thường nghĩ. Văn phòng là nơi tập trung và cần phải có những con người hiểu biết, luôn phấn đấu vươn lên, chủ động, sáng tạo, trung thành, tận tụy, biết hy sinh thời gian của cá nhân cho đơn vị để đảm bảo công tác tham mưu – tổng hợp – phục vụ, đảm bảo hoạt động của đơn vị được thông suốt.

Là Chánh Văn phòng, ông Lâm Quang Gẫm chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp nhằm đổi mới, cải tiến phương pháp làm việc. Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động Văn phòng được xem như khâu đột phá trong cải cánh hành chính, chất lượng hoạt động từng bước được đổi mới, công tác chuyên môn đi vào chiều sâu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. “Đầu tàu” trong công tác tham mưu, giúp việc, ông Lâm Quang Gẫm luôn phát huy vai trò gương mẫu, công tâm, hướng đến chất lượng công việc. Ông đề xuất với Thường trực HĐND tỉnh mở lớp “Tập huấn trao đổi kinh nghiệm hoạt động phục vụ của Văn phòng cấp huyện, cấp xã” trong toàn tỉnh. Từ đó, chất lượng phục vụ của Văn phòng HĐND các cấp được nâng lên qua mỗi kỳ họp, mỗi đợt tiếp xúc cử tri (TXCT), giám sát. Hằng năm, ông Lâm Quang Gẫm đều xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức. Nhiệm kỳ qua, HĐND tỉnh đã ban hành 176 nghị quyết về phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng an ninh, các nghị quyết chuyên đề… đảm bảo đúng thể thức, đúng thẩm quyền quy định và đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và hợp lòng dân.

Rút kinh nghiệm qua các kỳ họp, đề nghị của ông Lâm Quang Gẫm với Thường trực HĐND tỉnh được chấp nhận về việc tổ chức cho đại biểu thảo luận các văn bản có liên quan trước kỳ họp. Làm được như vậy, vừa có thời gian nghiên cứu, thảo luận sâu từng nội dung văn bản, hạn chế được thời gian ở hội trường, chất lượng, hiệu quả kỳ họp cao hơn. Trước mỗi kỳ họp, người “giúp việc” này luôn chủ động theo dõi diễn biến trong tỉnh, tham mưu cho lãnh đạo những vấn đề mà cử tri quan tâm, để có kế hoạch chỉ đạo và tổ chức điều hành sát hợp với tình hình thực tế, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội hàng năm của tỉnh.

Lãnh đạo các địa phương và nhân dân trong tỉnh nhận định, những năm gần đây HĐND tỉnh có bước đổi mới trong hoạt động TXCT. Kết quả đó có vai trò tham mưu, đề xuất ý kiến hiệu quả của ông Lâm Quang Gẫm. Ông chia sẻ: “Việc tổ chức cho đại biểu hai cấp Quốc hội và HĐND tỉnh TXCT cùng địa phương, cùng thời gian, thì số đại biểu phân bổ cho từng điểm vừa phải, từng đại biểu có nội dung làm việc, rút ngắn thời gian, tạo được sự quan tâm, theo dõi của cử tri. Mặt khác, dành nhiều thời gian nghe cử tri phát biểu, phản ảnh. Những vấn đề cử tri phản ảnh, kiến nghị có liên quan phải được giải thích tại chỗ, trường hợp vượt quá thẩm quyền mới tiếp thu, tổng hợp báo cáo. Đến nay, qua mỗi đợt TXCT, UBND tỉnh trả lời cử tri không quá 20 câu (trước đây trên 40 câu), tiết kiệm cho ngân sách nhà nước hàng trăm triệu đồng mỗi năm”.

Bên cạnh đó, ông còn trách nhiệm cao trong chỉ đạo Tổ công tác phụ trách xã Thới Bình, huyện Thới Bình theo Quyết định 494 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phân công đơn vị cấp tỉnh phụ trách giúp đỡ xã nghèo. Trong hai năm, Văn phòng đã vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ cho xã tổng số tiền là 473 triệu đồng để sửa chữa nâng cấp cơ sở hạ tầng, chăm lo an sinh xã hội. Qua đó, tình hình kinh tế – xã hội của xã Thới Bình có bước chuyển biến tích cực, đời sống nhân dân từng bước được nâng lên, gần 2 năm tăng 5 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Bản thân luôn xác định rõ nhiệm vụ của người đảng viên và chức năng của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, với vai trò là Đảng ủy viên, ông Lâm Quang Gẫm đã cùng tập thể lãnh đạo tốt công tác chính trị tư tưởng, công tác tổ chức và cán bộ, tạo điều kiện cho Công đoàn hoạt động có hiệu quả, đúng điều lệ. Công đoàn cơ sở liên tục đạt danh hiệu Công đoàn cơ sở vững mạnh, Đảng bộ Văn phòng nhiều năm được công nhận “Trong sạch vững mạnh”, “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu”. Riêng cá nhân ông, bằng sự sáng tạo, tận tụy trong thực hiện chức trách, hàng năm đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nhận nhiều phần thưởng xứng đáng: Bằng khen UBND tỉnh, Huân chương Lao động hạng Ba, hạng Nhì….

Ông Lâm Quang Gẫm: “Để nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, phục vụ tốt các hoạt động của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng tiếp tục chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch đội ngũ cán bộ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức và người lao động; chỉ đạo đổi mới công tác tham mưu, phục vụ, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND và Đoàn ĐBQH tỉnh trong thời gian tới”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *