Nhiều chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Tăng cường hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp là một trong những nhiệm vụ quan trọng được xác định trong thời gian tới.

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, sở, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, tuyên truyền tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Công tác HTPL ngày càng được quan tâm, nâng chất, kịp thời giải đáp những thắc mắc của DN trong quá trình thành lập và hoạt động.

Thông qua hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, tỉnh xây dựng kế hoạch đối thoại với DN theo từng cấp, qua đó hỗ trợ trực tiếp, giải thích cho DN những nội dung vướng mắc về chính sách pháp luật, liên quan đến hoạt động của DN: Thủ tục hành chính, các chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với DN khởi nghiệp (thuế, vốn vay…), góp phần tạo môi trường thuận lợi cho DN trên địa bàn phát triển.

Tỉnh chỉ đạo ngành Thuế tăng cường thực hiện chương trình “Đồng hành cùng DN khởi nghiệp” do Tổng cục Thuế phát động. Theo đó, Cục Thuế xây dựng chương trình tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế nhằm tạo điều kiện cho các DN phát triển, đặc biệt là các DN nhỏ và vừa, đồng thời qua đó vận động các hộ kinh doanh đủ điều kiện chuyển đổi thành DN, góp phần hoàn thành mục tiêu đạt 1 triệu DN hoạt động hiệu quả vào năm 2020 của Chính phủ. Với khẩu hiệu “Tự tin khởi nghiệp, chúng tôi đồng hành cùng bạn”, chương trình sẽ hỗ trợ DN hoàn thành các thủ tục hành chính thuế ban đầu nhanh nhất, thuận lợi và tiết kiệm nhất, không để trợ ngại về thủ tục thuế làm ảnh hưởng đến hoạt động trong thời gian DN mới thành lập.

Cuối năm 2017, UBND tỉnh cũng đã ban hành chương trình HTPL cho DN (Chương trình 06), đây được xem là mắt xích quan trọng trong nhiều giải pháp, nhằm thút hút đầu tư, phát triển DN, đồng thời thông qua hoạt động của chương trình sẽ góp phần cải thiện đáng kể Chỉ số CPI tỉnh Cà Mau. Chương trình này sẽ huy động trách nhiệm của tất cả các ngành. Thuộc lĩnh vực ngành nào quản lý liên quan đến hoạt động DN thì phải đảm bảo công khai các thông tin kịp thời để DN chia sẻ; khi có thể chế pháp lý mới ban hành, phải kịp thời thông tin để DN thực hiện, cũng như hiểu DN được thụ hưởng những gì từ cơ chế chính sách đối với ngành mình quản lý.

Phó Giám đốc Sở Tư pháp, ông Trần Hoàng Lộc cho biết: “Hiện toàn tỉnh có 108 người của 35 đơn vị được cử thực hiện công tác HTPL cho DN. Đầu năm 2019, Sở tham mưu xây dựng, trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành chương trình về HTPL cho DN trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung vào 7 nhóm giải pháp thực hiện, với 15 mục tiêu cụ thể cho 2 nhóm đối tượng chính là cơ quan quản lý nhà nước và DN. Theo đó, Sở Tư pháp đã triển khai thực hiện chương trình đến các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, đồng thời tổ chức hội nghị triển khai văn bản pháp luật mới cho 230 đại biểu, trong đó có đội ngũ làm công tác HTPL cho DN. Song song đó, Sở phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các hội và Hiệp hội DN tỉnh tham mưu xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch HTPL cho DN nhỏ và vừa”.

Trong năm 2019, các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện đã chủ trì, phối hợp với các tổ chức đại diện của DN xây dựng kế hoạch, tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho nhiều lượt DN tại địa phương. Các hoạt động bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho DN được thực hiện đa dạng với nhiều hình thức: Hội nghị đối thoại với người dân, DN; mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; tập huấn về đầu tư theo hình thức đối tác công tư; hội nghị triển khai văn bản quy phạm pháp luật; tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền và hòa giải ở cơ sở…

Ông Trần Hoàng Lộc cho biết, hoạt động thông tin pháp lý cho DN ngày càng nâng cao cả về số lượng và chất lượng cũng như hình thức thực hiện. Nhiều đơn vị đã xây dựng chuyên trang, chuyên mục pháp luật về DN trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị mình: Công an tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Công thương, Cục Thuế… Trên cơ sở đó, thường xuyên cập nhật và đăng tải các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo điều hành của Trung ương, của địa phương, các tin, bài có liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN.

Liên quan đến hoạt động thi hành pháp luật hỗ trợ DN, tới đây tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật liên quan; kịp thời ban hành các chính sách, biện pháp hỗ trợ nhằm tạo hành lang pháp lý, môi trường khởi nghiệp thuận lợi cho các DN trên địa bàn. Qua đây cũng góp phần hạn chế những rủi ro về mặt pháp lý cho DN trong quá trình đầu tư, hoạt động tại Cà Mau.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *