Phát động Chương trình quản lý dịch hại tổng hợp (IPM)

Mục đích của chương trình nhằm tăng cường kỹ thuật cho nông dân về canh tác lúa và quản lý dịch hại trên đồng ruộng, giảm chi phí sản xuất, giảm giá thành, tăng chất lượng sản phẩm và hiệu quả trên một đơn vị diện tích. Tăng cường ý thức sản xuất thân thiện với môi trường, ổn định cân bằng sinh thái đồng ruộng, làm tiền đề cho việc sản xuất theo hướng VietGAP và GlobalGAP.

Có 2.600ha áp dụng các kết quả của dự án về chương trình IPM. Nguồn vốn sẽ được vay từ Ngân hàng Thế giới.

Mục tiêu của chương trình là nhằm giảm 50% lượng thuốc trừ sâu và giảm 10% lượng phân bón trong canh tác lúa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *