Phát hiện tắc kè đuôi vàng ở Hòn Khoai

Tắc kè đuôi Vàng (Cnemaspis psychedelica Grismer, Ngo & Grismer, 2010)

Ngày 8/3, tại Chi cục Kiểm lâm Cà Mau, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật (thuộc Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam), cùng với các chuyên gia Cộng hòa liên bang Đức đã có báo cáo sơ bộ về kết quả nghiên cứu tại cụm đảo Hòn Khoai. Theo báo cáo, đã phát hiện loài tắc kè đuôi vàng, là loài động vật đặc hữu, chỉ có ở đảo Hòn Khoai. Đây là động vật quý hiếm có giá trị bảo tồn cao.

Được nhóm nghiên cứu phát hiện năm 2010, Viện sinh thái và Tài nguyên sinh vật đã lập hồ sơ đề xuất đưa loài tắc kè đuôi vàng vào danh mục Sách đỏ Việt Nam và đang hoàn thiện hồ sơ đề xuất đưa vào danh mục Công ước CITES – Công ước về thương mại quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp và Sách đỏ Thế giới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *