Phó Bí thư Tỉnh đoàn – Huỳnh Hảnh được chọn là Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Cà Mau, nhiệm kỳ 2019 – 2024

Toàn tỉnh hiện có 115 ủy ban hội cơ sở, 1.632 chi hội, 63.901 hội viên. Tỷ lệ tập hợp thanh niên đạt trên 57%. Nhiệm kỳ qua, công tác hội và phong trào thanh niên đã được triển khai thực hiện nghiêm túc và đi vào cuộc sống với nhiều nội dung, nhiều lĩnh vực vượt chỉ tiêu đề ra. Nhiều mô hình, phương thức hoạt động sáng tạo đã được áp dụng và thu được kết quả cao, góp phần xây dựng, củng cố tổ chức Hội LHTN Việt Nam ngày càng vững mạnh.

Trong nhiệm kỳ mới, với khẩu hiệu hành động “Thanh niên Cà Mau yêu nước, xung kích, sáng tạo, hội nhập, phát triển”, các cấp hội trong tỉnh xây dựng lớp thanh niên có bản lĩnh, yêu nước, tin tưởng vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; có kỹ năng; có năng lực làm việc, tư duy độc lập, sáng tạo, tinh thần xung kích, tình nguyện, dám nghĩ, biết làm; tự tin hội nhập quốc tế…

Phấn đấu 100% cán bộ, hội viên được tuyên truyền, quán triệt và học tập về các nghị quyết của Đảng, Đoàn và Hội. 100% Hội Liên hiệp thanh niên từ cấp huyện trở lên hàng năm tổ chức ít nhất 2 hoạt động tạo môi trường sáng tạo cho thanh niên và ít nhất có 1 hoạt động trang bị kiến thức khởi nghiệp cho thanh niên. Xây dựng ít nhất 50 căn nhà nhân ái; phối hợp hỗ trợ ít nhất 5 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho thanh niên đồng thời tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho 80.000 thanh niên. Hàng năm, mỗi Ủy ban Hội cơ sở có ít nhất 10 ý tưởng sáng tạo, sáng kiến…

Đại hội đã tiến hành hiệp thương chọn cử Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh khóa VI gồm 33 thành viên. Tại hội nghị lần thứ Nhất, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Cà Mau khóa VI đã hiệp thương chọn cử đồng chí Huỳnh Hảnh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, giữ chức Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Cà Mau, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Đại hội cũng hiệp thương cử Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội LHTN toàn quốc lần thứ VIII.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau Phạm Bạch Đằng lưu ý các cấp hội nhiệm kỳ mới cần chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, truyền thống quê hương gắn với phong trào “Tôi yêu tổ quốc tôi”. Thanh niên phát huy tinh thần lập thân lập nghiệp, sống có trách nhiệm, đồng thời đẩy mạnh cuộc vận động Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện di chúc của Người…

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Kim Quy: “Các cấp hội chủ động trong cách tiếp cận thanh niên, tuyên truyền định hướng lối sống, suy nghĩ, góp phần xây dựng lớp thanh niên Cà Mau năng động, thân thiện; thường xuyên cổ vũ, động viên và chăm lo đời sống cho thanh niên khuyết tật, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, phát huy trí tuệ, khả năng sáng tạo của thanh niên; tập trung xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, linh hoạt hơn, mang màu sắc riêng, để tổ chức hội “Thật sự là của thanh niên, vì thanh niên, do thanh niên, là mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên”, “ở đâu có thanh niên, ở đó có tổ chức Hội”.

Anh Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Kim Quy tặng Bằng khen của Trung ương Hội cho 4 tập thể, 15 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Hội và phong trào thanh niên.

Dịp này, Tỉnh ủy Cà Mau tặng Đại hội bức trướng “Thanh niên Cà Mau xung kích – sáng tạo – hội nhập – phát triển”. Trung ương Hội LHTN Việt Nam trao Quyết định công nhận Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Bạch Đằng là Chủ tịch Danh dự Hội LHTN Việt Nam tỉnh Cà Mau, khóa VI; tặng Bằng khen của Trung ương Hội cho 4 tập thể, 15 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Hội và phong trào thanh niên; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 4 tập thể, 14 cá nhân; Ủy ban Hội tỉnh tặng Bằng khen cho 3 tập thể và 6 cá nhân đã có thành tích trong công tác Hội và phong trào thanh niên trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2014 – 2019.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *